Covidvaccin

Grönt ljus för Astra Zenecas vaccin för 65 år och äldre

Grönt ljus för Astra Zenecas vaccin för 65 år och äldre
Folkhälsomyndigheten vill se att allt tillgängligt vaccin nu prioriteras till de äldre, så också Astra Zenecas som idag godkändes för den gruppen. Bild: TT

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att AstraZenecas vaccin mot covid-19 åter börjar användas till personer som är 65 år och äldre. För yngre personer rekommenderas fortsatt paus.

Idag lämnade Folkhälsomyndigheten besked om Astra Zenecas vaccin. Vaccinet rekommenderas åter att användas – till personer som är 65 år eller äldre.

Under eftermiddagens presskonferens berättade statsepidemiolog Anders Tegnell att vaccinet i stora, nya studier från Storbritannien och USA visat sig ge ”väldigt bra skyddseffekt”.

– Vi har gått igenom det information som finns. Vår sammanfattande bedömning är att vi nu rekommenderar vaccinet till personer 65 eller äldre. Där har man inte sett biverkningar av det slag som gjorde att vi pausade vaccinet, sa han.

Förra veckan slog både Världshälsoorganisationen, WHO, och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA fast att nyttan med vaccinet från Astra Zeneca är större än riskerna.

Däremot kan varken den svenska myndigheten eller de internationella utesluta att de sällsynta fallen av allvarliga koagulationsbiverkningar kan ha koppling till vaccinet.

De har hittills enbart rapporterats bland yngre personer, inte hos någon som är över 65 år.

Folkhälsomyndigheten har nu beslutat att rekommendera landets regioner fortsatt paus för användandet av AstraZenecas vaccin bland personer under 65 år. Det gäller tills vidare och i avvaktan på mer data kring säkerheten för de åldrarna. Däremot kan alltså arbetet med att vaccinera personer som är 65 år och äldre återupptas.

Skydda de äldre

Folkhälsomyndigheten poängterar att Astra Zenecas vaccin skyddar effektivt mot sjukdom, svår sjukdom och död i covid-19. Folkhälsomyndigheten ser nu att det är viktigt att använda också Astra Zenecas vaccin för att skydda äldre.

– Vi vill poängtera hur viktigt det är att prioritera de äldre. Smittspridningen går upp och vi måste skydda den här gruppen. Alla vaccindoser som finns tillgängliga nu behöver gå till de äldre, säger Anders Tegnell.

Danmark paus fortsätter

Folkhälsomyndigheten tar nu fram mer information till både vaccinatörer och till personer som ska vaccineras, inför det fortsatta vaccinationsarbetet.

EMA har tidigare kunnat avfärda de fall av blodproppar som rapporterats in och bedömt att de inte orsakats av vaccinet. Däremot pågår fortfarande bedömningen av ett 20-tal fall av svår koagulationsrubbning som lett till proppar och blödning, till exempel i hjärnan, och även flera dödsfall.

EMA:s säkerhetskommitte, PRAC, sammankallar veckan efter påsk experter från hela EU, för fortsatt bedömning av om det finns någon mekanism i vaccinet som kan ha utlöst den sällsynta reaktionen, samt om det är specifika grupper som drabbas.

Danmark förlängde idag sitt stopp av Astra Zenecas vaccin ytterligare tre veckor, meddelade danska regeringen och Sundhetsstyrelsen idag vid en presskonferens.

Viktig information för vaccinatörer

  • Vårdspersonal bör vara observanta på tecken och symptom på blodproppar eller låga blodplättar, tromboembolism och trombocytopeni.
  • De som vaccinerats och får följande symtom bör omedelbart kontakta sjukvården:
  • Andningssvårigheter, bröstsmärta, bensvullnad eller ihållande magsmärtor.
  • I hållande huvudvärk eller dimsyn.
  • Utbredda blåmärken eller petekier i huden på annan plats än vaccinationsområdet efter några dagar. (Källa: Läkemedelsverket)
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida