Grönt te förbättrar trycksår

9 februari 2004

Grönt te kan användas för lokal behandling av trycksår, anser japanska forskare. De lottade 20 sängliggande patienter med svåra trycksår till behandling antingen med grönt te eller koksaltlösning.

Sårdjup, sårstorlek, inflammation, infektion och ytterligare ett par mått sammanfattades i en poängskala där svårare sår gav högre poäng. Före behandlingen var genomsnittspoängen 19 i kontrollgruppen och 20 i behandlingsgruppen och efteråt 18 respektive 11.

Alla patienter hade resistenta stammar av Staphylococcus aureus före försöket och alla i kontrollgruppen även efteråt. Däremot försvann dessa bakterier hos hälften av patienterna i behandlingsgruppen.

Forskarna skriver att de inte med säkerhet vet hur grönt te kan ha effekt på liggsår. Men de påpekar att det finns såkallade katekiner i te och att sådana ämnen visat sig ha bakteriedödande verkan.

Källa: Fujii M, Ohrui T, Sato T med flera. Geriatrics and Gerontology International 2003; 3:208-211.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida