Gruppterapi för feta barn

Var femte tioåring i Sverige är i dag överviktig och allt fler barn drabbas av svår fetma. Nu tar Västra Götalandsregionen krafttag för att vända utvecklingen. En ny modell för behandling av överviktiga barn har tagits fram och utbildning pågår av såväl skolsköterskor, distriktssköterskor och barnläkare i metoden.

17 januari 2003

En behandlingsmanual för överviktiga barn och deras föräldrar har tagits fram av Unni Bonnedal, psykolog och psykoterapeut samt lektor vid Göteborgs universitet tillsammans med dietisten Cecilia Pettersson vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Den bygger på att föräldrar tillsammans med sina barn tar ett stort ansvar för att förändra kost- och levnadsvanor.

I drygt två och ett halvt år träffas barn i grupper om åtta tillsammans med två behandlare från hälso- och sjukvården. Det kan vara sjuksköterskor, kuratorer eller psykologer som leder träffarna. Parallellt träffas även föräldrar i grupp.

– Skälet till att behandlingen pågår under så lång tid är att forskning entydigt visar att det är svårt att bibehålla kost- och motionsvanor på lång sikt, om man inte gör små förändringar i taget samtidigt som man får professionellt stöd, säger Unni Bonnedal.

Tyngdpunkten i behandlingen handlar om att kartlägga och förändra familjens kost- och levnadsvanor. Familjerna får också utbildning i vad övervikt beror på, vikten av motion och regelbundna matvanor, samt hur man tillagar fett- och kalorisnåla måltider. Föräldrarna får också kunskap om medicinska risker och komplikationer vid övervikt.

En av dem som tagit del av behandlingsmodellen är Maria Magnusson, sjuksköterska och dietist vid Angereds vårdcentral i Göteborg. Hon har tillsammans med kuratorer, psykologer, barnläkare, distriktssköterskor och skolsköterskor deltagit i två utbildningsdagar som letts av Unni Bonnedal.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida