Gynekologisk onkologi

2 oktober 2000

Författare Bengt Sorbe och Bo Frankendal (red)
Titel Gynekologisk onkologi
495 sidor
Förlag Studentlitteratur 2000
Cirkapris 718 kronor
ISBN 91-44-00986-0.

Gynekologisk onkologi är ett område där Sverige länge har varit framgångrikt. Den gynekologiska radioterapin var redan vid seklets början ett område skilt från den allmänna radioterapin. Denna bok är skriven av en rad specialister där varje klinik för gynekologisk onkologi i Sverige är företrädd. Den speglar alltså den svenska behandlingstraditionen väl. 
    
Boken är upplagd med en inledande allmän del som handlar om cancerepidemiologi, cancergenetik, tumörbiologi, patologi, kirurgiska principer, radioterapi, kemoterapi, palliativ medicin och sexologi. Dessutom finns tumörspecifika kapitel om de olika gynekologiska cancerdiagnoserna. Kapitlen kan läsas fristående vilket gör att boken fungerar som uppslagsbok.
    
Boken riktar sig till blivande läkare, sjuksköterskor och barnmorskor men också till gynekologer och allmänonkologer.

Telefonnummer till förlagen
Inga-Britta Jungeström 013-552 40
Natur och Kultur 08-453 86 00
Studentlitteratur 046-31 21 00
Taktil utbildning 08-648 27 00

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida