Häfte med råd inför lönesamtal

De biomedicinska analytikernas löner har under senare år halkat efter och nu har Vårdförbundet tagit fram speciella råd inför de kommande löneförhandlingarna.

7 oktober 2002

Löneutvecklingen för de biomedicinska analytikerna har under den senaste tioårsperioden varit sämre än sjuksköterskornas. Medianlönen i november 2001 låg för biomedicinska analytiker på 19 200 kronor och för sjuksköterskor på 20 100 kronor.

? För tio år sedan var löneskillnaderna mycket mindre, säger Lasse Thelander, ombudsman på Vårdförbundets centrala kansli.

Han har lett arbetet i den speciella arbetsgrupp som på förbundsstyrelsens uppdrag sett över de biomedicinska analytikernas löner och löneutveckling. Arbetsgruppen, där de tre biomedicinska analytikerna Lena Morgan, Anita Eriksson och Per Gustafsson har ingått, har granskat de avtal som finns inom staten, landstingen, kommunerna och det privata området.

? Skillnaderna är stora på en rad områden; lönenivå, under vilken tid avtalen gäller och sättet att förhandla, säger Lasse Thelander.

Kommande brist
Gruppen har även tittat på hur det kommer att se ut i framtiden: pensionsavgångar, hur många som utexamineras på skolorna och rekryteringsbehovet.

? Medelåldern är högre än bland sjuksköterskor och fler och fler kommer att gå i pension för varje år som går. I år fyller 33 stycken 65 år, sedan ökar det hela tiden och 2019 rör det sig om nästan 400.

? Samtidigt finns det få unga biomedicinska analytiker och de som söker sig till utbildningarna är förhållandevis få, så det finns all anledning till oro inför framtiden, säger Lasse Thelander.

Han talar alltså om en kommande brist på biomedicinska analytiker, något som kan påverka lönerna.

Häfte med förhandlingsråd
För att hjälpa de biomedicinska analytikerna har arbetsgruppen tagit fram ett häfte inför den kommande löneöversynen. I häftet finns råd till både de enskilda medlemmarna och företrädarna, om hur de kan agera både i de traditionella förhandlingarna och i lönesamtalen med närmaste chef.

Häftet kommer att skickas ut till alla förbundets biomedicinska analytiker under hösten.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida