Hälften sjuksköterskor i ambulanserna

Ett medvetet arbete har lett till att akutkliniken i Karlskrona nått målet att ha hälften sjuksköterskor och hälften ambulans-sjukvårdare i sina ambulanser. Sjuksköterskor roterar också mellan ambulanserna och akutmottagningen.

Kliniken har en mycket speciell organisation eftersom akutmottagningen och ambulansverksamheten ingår i samma avdelning.

– Vad jag vet är vi ensamma i landet om att ha det så, säger avdelningschefen Håkan Eliasson.

Organisationen har inneburit att man kunnat införa rotation för en tredjedel av klinikens cirka 45 sjuksköterskor. Alla sjuksköterskor som arbetar i ambulanser har också schemalagd arbetstid inne på mottagningen.

Kliniken har sedan 1993 satsat på att få fler sjuksköterskor i ambulanserna och bemanningen ligger nu på 50-50 sjuksköterskor-ambulanssjukvårdare. Det har bland annat skett genom att ambulanssjukvårdare med viss ersättning från arbetsgivaren får gå sjuksköterskeutbildning.

– Vi insåg att Socialstyrelsen skulle besluta om höjd kompetens i ambulanserna och tyckte då att det var bra att komma i gång med kompetenshöjningen så snart som möjligt. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida