Hallå där!

Eva Jönsson, sedan den 1 februari Vårdförbundets chefsexpert.

8 april 2002

Vem är du?
– Jag är född och uppvuxen i Halmstad. När jag skulle utbilda mig till sjuksköterska flyttade jag till Malmö 1967 och blev kvar några år på en iva-avdelning på Malmö allmänna sjukhus. 1978 flyttade jag tillbaka till Halmstad och började på medicinkliniken på länssjukhuset.

– Där blev jag efter ett tag avdelningsföreståndare. För att bättre förstå den organisation och dess beslutsvägar som jag arbetade i läste jag hälso- och sjukvårdsadministration. Sedan blev jag föreståndare på medicinkliniken, ett arbete som förändrades i en omorganisation 1996 till vårdutvecklare – fast vårdutveckling och utbildning för medarbetarna såg jag som en av mina viktigare arbetsuppgifter redan som klinikföreståndare.


Vad ska du göra som chefsexpert?
– Arbeta med sådana aktiviteter för chefer och ledare som de frågar efter. Deras krav har kommit fram vid olika tillfällen, som på Hälso- och sjukvårdsstämman där ett seminarium hette »Vad vill chefer och ledare ha ut av Vårdförbundet?«.

– En av mina första uppgifter blir att få till stånd en dialog mellan förbundet och medlemmarna. Den ska vara snabb och ske på individnivå. Sannolikt kommer vi att arbeta över hemsidan 0ch till exempel hjälpa cheferna att hitta det mest värdefulla i den strida ström av information som de inte hinner söka igenom i dag.

Varför fick just du jobbet?
– Jag har arbetat som chef och ledare på olika nivåer under många år. Under dessa år har jag arbetat mycket med förändrings- och utvecklingsarbete och kompetensutveckling, även när det gäller ledarskap. Jag har också varit fackligt aktiv som styrelseledamot i Hallandsavdelningen i två omgångar. 

Eva Jönsson kan kontaktas via e-post: eva.jonsson@vardforbundet.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida