Hallå där!

Karin Eskilsson sjuksköterska och verksamhetsansvarig på Stadsmissionens läkarmottagning för de cirka tusen hemlösa i Malmö, ett treårigt projekt som startade förra året.

Varför är det viktigt att du är chef i stället för en läkare?
– Jag tror att jag som sjuksköterska ser mer till omvårdnadsbehovet, har ett mer medmänskligt perspektiv. Ofta vill patienterna att jag följer med in för att de ska slippa berätta det allra svåraste för läkaren.

– Att jag är chef tror jag har bidragit till att vi har lyckats undvika hierarkier här. När jag jobbade på sjukhus ifrågasatte ingen hur chefen/läkaren bemötte patienten. Här samlas vi varannan vecka och diskuterar bland annat hur vårt bemötande varit.

Vilken hjälp kan ni ge?
– Vi har riktat in oss på de somatiska sjukdomarna. Men de hemlösa är ju också ofta psykiskt sjuka, det gäller hälften av dem. Därför har vi en psykiater som kan bedöma och se till att de får kontakt med rätt instans inom psykvården.

Du framhåller att ni inte råkat ut för våld eller stölder. Varför är det så?
– Jag läste i en annan tidning att man varit illa utsatt för detta i Stockholm. Men inte vi. Det tror jag beror på två saker: för det första sprutbytesprogrammet på infektionskliniken på sjukhuset – det finns ingen anledning att stjäla sprutor när man kan få dem där. Det andra är att vi inte lämnar ut bensodiazepiner eller andra narkotikaklassade läkemedel. Patienterna vet det, och kommer inte hit för att få sånt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida