Hallå där!

Stig Wallin som i somras pensionerades från tjänsten som Vårdförbundets ombudsman i Sundsvall och som nu valts till ordförande i riksorganisationen Centrum mot rasism

3 november 2003

Vad ska ni arbeta med?
– Vi ska bland annat initiera och bekosta forskning samt utveckla lokalt och regionalt arbete. Dessutom ska vi bygga upp referensgrupper med olika kompetenser, till exempel inom arbetslivet tillsammans med fackförbund och arbetsgivare. Det finns dock inga bestämda direktiv utan vi får själva bestämma med vad och hur vi ska arbeta. Men eftersom vi får fem miljoner kronor från regeringen och Integrationsverket kommer vi att få redovisa vårt arbete.

Vad är Centrum mot rasism?
– Det är en ny organisation som enligt regeringsbeslut ska verka mot både rasism och mot diskrimineringsfrågor av skilda slag, till exempel diskriminering av etniska grupper och sexuellt avvikande. Men frågor om etnicitet är de viktigaste.

Vilka ingår i organisationen?
– På vårt konstituerande möte i början av september deltog 161 föreningar: stora och små, lokala och riksföreningar, ideella och politiska. 90 procent var av invandrarkaraktär, men där fanns även Röda korset, Rädda barnen och Expo.

Varför blev du föreslagen till ordförande?
– Jag antar att det beror på mitt engagemang inom 5 i 12-rörelsen. Där har vi ju under många år agerat mot rasism och främlingsfientlighet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida