Hallå där!

...Harriett Rehle kassör i Föreningen Södra Sveriges sjuksköterskehem (SSSH), som redan är i full färd med att förbereda föreningens 100-årsjubileum den 20 september.

3 februari 2003

Hur ska jubileet firas?
Med föreläsningar och buffé på universitetet i Lund. När föreningen firade 50-årsjubileum var det inga sjuksköterskor med! Däremot en rad honoratiores, nästan bara män ? och drottning Louise. Nu är det medlemmarnas jubileum. Många av våra medlemmar är så välmeriterade, många har disputerat och några är professorer.

Vad gör du nu?
? Jag intervjuar människor som kan berätta om föreningen utifrån olika perspektiv, till exempel den första gossen som började på SSHS:s sjuksköterskeutbildning. Det ska bli en jubileumsskrift om föreningens verksamhet.

Vilken är föreningens uppgift?
? Den bildades 1903 för att utbilda sjuksköterskor. Utbildningen övertogs 1970 av landstinget. Numera delar sssh ut en miljon kronor per år för att stödja sjuksköterskor som exempelvis vidareutbildar sig. En doktorand får sina studier finansierade. Men allt måste inte vara forskning. Vi vill stödja fler sjuksköterskor som driver utvecklingsprojekt i vården.

Hur länge tänker du vara kassör i SSSH?
? Jag blev övertalad att bli kassör 1970 för att jag kunde räkna. I dag är det inte lika lätt att ta över. Men när någon vill göra det kommer jag gärna att lämna över.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida