Hallå där…

Hallå där…
Michel Silvestri lämnar den akademiska världen för ett chefsjobb på Gotland.

...Michel Silvestri, ?som nyligen började som enhetschef för Laboratoriemedicinskt centrum Gotland på Visby lasarett.

Du doktorerade 2000 och var lektor på Karolinska institutet i 15 år, med ansvar för utbildningen till biomedicinsk analytiker. Vad tar du med därifrån?
?— Nyfikenhet och ett vetenskapligt perspektiv. Jag hoppas kunna stärka FoU i verksamheten och vill att vi fortsätter ta emot studenter på laboratoriet. För att lära av dem, men också för att värna en framtida bra bemanning. I Visby, som på andra håll, är kompetensförsörjning en stor utmaning.

??Nu har du personalansvar för 40 medarbetare inom sex discipliner. Hur är du rustad för det??
— Med naiv, nyfiken optimism. Allvarligt talat så har jag tidigare chefserfarenhet och vet vad jag strävar mot: högt i tak, öppen dialog och att vara tillgänglig för mina medarbetare. Jag ser fram emot att sitta ner med var och en i utvecklings- och lönesamtal. Även om jag vet att en krass ekonomisk verklighet är begränsande.?

— Här finns allt från klinisk kemi, till fyslabb, klinisk mikrobiologi — och till och med ett vattenlaboratorium. Det blir spännande att försöka knyta ihop de olika specialiteterna. Jag kommer ju från den akademiska världen och ser fram emot att få tillämpa mina kunskaper i den kliniska verksamheten.??

Du har tidigare varit ordförande för IBL, Institutet för biomedicinsk laboratorievetenskap, men också varit politiskt engagerad för Miljöpartiet i Stockholms landsting. Vad har du brunnit för??
— För flera saker, men kanske framför allt FoU-frågorna. Att integrera forskning, utveckling och utbildning i klinisk verksamhet är nödvändigt för vårdens utveckling.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida