Hallå där…

...Björn Gustafsson, du valdes till ordförande för Vårdförbundet i Västmanland mindre än två år efter din sjuksköterskeexamen.

Hur kunde det gå så snabbt?

– Jag tror dels att det beror på min långa och gedigna fackliga bakgrund, dels på att jag vill värna fackligt arbete.

Hur ser den bakgrunden ut?

– I många år arbetade jag fackligt på olika poster inom Transportarbetareförbundet.

Vad har du haft för uppdrag inom Vårdförbundet?

– Redan första terminen på sjuksköterskeutbildningen tog jag kontakt med Vårdförbundet, när jag märkte att det inte fanns någon Vårdförbundsverksamhet där. Jag blev facklig samordnare på skolan. För två år sedan blev jag den förste studerande i landet som valdes in som ledamot i en avdelningsstyrelse.

Är det svårt att ta ett sådant här förtroendeuppdrag så snabbt?

– Det tycker jag inte. Dels har jag arbetat ett tag inom psykiatrin och kan det området hyggligt. Dels har jag utbildningen med praktik inom en rad områden ganska färsk. Dessutom har jag många jag kan fråga om jag blir osäker.

Vad arbetade du med innan du blev sjuksköterska?

– Som väktare inom Securitas i Västerås. De sista fem åren var jag arbetsledare.

Varför bytte du yrke?

– Jag ville göra något annat, men visste inte vad. För
att vara säker på att hamna rätt gjorde jag flera tester.
De visade att jag borde arbeta med människor. Eftersom
jag arbetat som sjukvårdare under militärtjänsten valde
jag sjuksköterskeyrket. Att jag har mostrar som är sjuksköterskor har också påverkat.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida