Hallå där…

...Birgitta Lindgren vid Svenska språknämnden som i tidskriften Svensk språkvård säger att det vore rimligt att ändra yrkestiteln sjuksköterska till sjukskötare. Varför?

2 juni 2006

– Vi vill ha ett så könsneutralt språk som möjligt. Historiskt har de manliga ordformerna varit norm. Ord som slutar på -are, som i sjukskötare, är både den manliga och den könsneutrala formen.

Vad tror du om att säga barnfarskor i stället för barnmorskor?

– Att kalla dem barnfarskor skulle sannolikt uppfattas som löjeväckande och är dessutom fel ur ordbildningssynpunkt. Vi har tyvärr inget bra alternativ till barnmorska.

Ombudskvinna, tjänstekvinna och lekkvinna då?

– Nej, det handlar inte om att hitta kvinnliga motsvarigheter till de existerande. Ambitionen är att finna könsneutrala benämningar. Exempelvis används allt oftare riksdagsledamot i stället för riksdagsman.

Kan ett kvinnligt ord som sjuksköterska bli könsneutralt?

– Det är möjligt. Men enklare än att vänta på det, är att följa samma utveckling som inom läraryrket, där alla kallas lärare oavsett kön.

(Språknämnden ger ut ordböcker och ska följa svenskans utveckling i tal och skrift.)

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida