Hallands landsting vill bannlysa tobak

7 januari 2003

Halland föreslås bli landets första helt tobaksfria landsting. I och med det följer man delvis det beslut som tidigare i höst togs på Universitetssjukhuset Mas i Malmö. Där är det numera förbjudet att röka på arbetstid. Den som vill röka måste först stämpla ut och sedan gå utomhus för att få sitt bloss. I Halland tänker man dock, enligt förslaget, gå ett steg längre. Dels handlar det om hela landstinget, dels gäller det all tobak, det vill säga även snus. Förbudet är tänkt att gälla inte bara anställda utan alla som vistas i lokalerna.

? Vi tycker det är bra. Som sjukvårdsanställda bör vi föregå med gott exempel. Men det är viktigt att den som vill sluta röka eller snusa kan få hjälp av arbetsgivaren, säger Monika Hansson, Vårdförbundets ordförande i Halland.

Det slutgiltiga beslutet ska enligt planerna tas i början av 2003.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida