Hälsa

1 december 2003

Anne Arén och Tommy Ljusenius

Mår du som du förtjänar? Hitta vägen till välbefinnande för individ och organisation. 128 sidor

Prevent förlag 2003

Cirkapris 307 kronor

ISBN 91-7522-812-2

Många känner sig som offer för livets omständigheter i stället för att känna tilltro till sin egen förmåga. Det är författarnas utgångspunkt. De vill visa att det finns väldigt mycket den enskilda individen kan göra för att förbättra sin livskvalitet. Vad dessa möjligheter består i – vad man själv kan göra för att må bättre till kropp och själ – framförs på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Teoretiska avsnitt varvas med checklistor och självtester som lämpar sig väl i studiecirkelsammanhang. Mår du som du förtjänar? kan liknas vid en praktisk handbok i ämnen som: värderingar, behovspsykologi, stress, sömn, näringsbalans, kommunikation och hälsobefrämjande arbetsplatser.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida