Hälsa och handikapp

2 oktober 2000

Författare Sven G Carlsson, Erland Hjelmquist
och Ingvar Lundberg (red)
Titel Delaktig eller utanför. Psykologiska
perspektiv på hälsa och handikapp
258 sidor.
Förlag Boréa 2000. ISBN 91-8914-011-7
Cirkapris 225 kronor
ISBN 91-8914-011-7

Ett handikapp är inte bara ett rent fysiskt tillstånd. Sjukdom och handikapp påverkar oss också psykiskt och socialt. I den här boken presenteras två nya forskningsområden: hälsopsykologi och psykologisk handikappforskning. I de nio uppsatser
som ingår i boken ges en rad exempel på psykologisk forskning.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida