Hälsningar till framtiden

6 december 1999

Vid årsskiftet kommer den internationella sjuksköterskeorganisationen ICN att försegla en speciell hylsa som inte ska öppnas förrän 2049. I den kommer det att finnas både skriftliga och fotografiska samt videodokument med hälsningar till framtiden från en rad organisationer, bland andra ICN, världshälsoorganisationen WHO och Internationella Röda korset.

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida