Hälsoeffekt av omega 3 ännu inte bevisad

2 juni 2006

Det finns inga bevis för att långa eller korta omega 3-fettsyror har en tydlig effekt på total dödlighet, hjärt-kärlsjukdom, cancer eller stroke. Det är slutsatsen i en systematisk genomgång av publicerade forskningsrapporter. Forskarna noterar att de inte kan utesluta att det finns en betydelsefull effekt på total dödlighet. Men för att få säkra data krävs flera långvariga, högkvalitativa, randomiserade och kontrollerade studier som även rapporterar eventuella nackdelar.

Källa: British Medical Journal 2006;332:752-760.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida