Hälsofilosofi

Filosofera över hälsan

13 januari 1997

Författare Lennart Nordenfeldt
Titel Samtal om hälsan. En dialog om hälsans natur.
223 sidor
Förlag Almqvist & Wiksell Medicin/Liber 1996.
Cirkapris 338 kr
ISBN 91-634-1734-0

De klassiska filosoferna Platon och Cicero skrev sina filosofiska betraktelser i dialogform. Lennart Nordenfeldt har i deras efterföljd (även om han nogsamt betonar i förordet att han inte på något sätt vill mäta sig med dem) skrivit ett antal filosofiska samtal med hälsans filosofi som tema. Författaren är professor vid Linköpings universitet och har tidigare publicerat ett par akademiska avhandlingar i ämnet. I ”Samtal om hälsan” vänder han sig till en bredare publik. Syftet är att på ett lättläst sätt förmedla tankar och idéer om abstrakta begrepp som hälsa och lycka.

I tjugoen samtal står intervjuaren och filosofen öga mot öga. Det första samtalet handlar om själva förutsättningen – varför ska man studera hälsa ur en filosofisk synvinkel?

De följande samtalen tar upp frågor som vad medicinska begrepp och definitioner står för, om psykisk sjukdom, om lyckans natur, om relationen mellan sjukdomar och hälsa och om prioriteringar och vårdbehov.

Sist i boken finns en kommenterad bibliografi med utförligt bakgrundsmaterial till de olika samtalen. En lista över begreppen och deras definitioner bjuder också författaren på, bland annat olika definitioner på ”hälsa”, ”sjukdom” och ”lycka”.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida