Hälsosamtal kan förebygga

Hembesök Distriktssköterskan Anna Roosmark på Sätra vårdcentral i södra Stockholm träffar regelbundet 75-åringar för hälsosamtal. Att träffa dem hemma ger en god uppfattning om den fysiska miljön och om den kan öka risken för fall. Vid ett besök brukar det också vara lättare att förstå hur den äldres sociala nätverk ser ut. Hennes erfarenhet är att många, speciellt anhörigvårdare, är mycket ensamma.

Ofta kommer samtalen in på mer existentiella frågor, som hur det är att bli äldre.

— Jag brukar fråga om de tänkt på hur de vill ha det, till exempel med sitt boende, när de blir ännu äldre. Många har inte hunnit fundera på det, men frågan behöver väckas innan man blir för gammal.

En fråga som många tycker är känslig och inte brukar ta upp själva är om de har besvär med kisseriet, ett vanligt, men ofta dolt problem. Om inkontinensproblemen är stora erbjuds en undersökning på vårdcentralen för att få hjälp att välja rätt hjälpmedel. Vid lindriga besvär hos kvinnor kan bäckenbottenträning hjälpa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida