”Hälsovård är också en facklig fråga”

Är bättre hälsovård också en facklig fråga? Frågan ställdes på ett lunchseminarium med LO TCO:s biståndsnämnd i Stockholm. Mireille Kingma från ICN, International Council of Nurses, svarade ja på frågan.

24 april 2006

Mireille Kingma beskrev hur allt fler av de 129 sjuksköterskeorganisationer som är medlemmar i ICN utvecklas till att fungera som fackliga organisationer.

? Var fjärde organisation är registrerad i sitt hemland som en facklig organisation. Men hälften fungerar som fackliga organisationer utan att formellt vara det, ibland därför att fackliga organisationer inte är tillåtna enligt landets lagar, berättade hon.

Tre uppdrag

Sjuksköterskeorganisationerna har enligt Mireille Kingma tre uppdrag: att skydda allmänheten, att utveckla yrket och att företräda sjuksköterskornas intressen.

? Det finns alltid två sidor av myntet, sammanfattade Mireille Kingma och gav två exempel:

? Om den professionella sidan är att tillförsäkra sjuksköterskorna rätten att praktisera sitt yrke, är den fackliga att tillförsäkra dem rätten till arbete.

? Om en god bemanning är viktig för patientsäkerheten, sett i ett professionellt perspektiv, är den, sett i ett fackligt perspektiv, viktig för sjuksköterskornas arbetsmiljö och arbetstillfredsställelse.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida