Ledarskap

Han ska rädda akuten i Örebro

Han ska rädda akuten i Örebro
Daniel Gustafsson, specialistsjuksköterska inom akutsjukvård, blir ny verksamhetschef för akutkliniken i Örebro. Foto: Håkan Risberg/Region Örebro län

Akutmottagningen i Örebro har länge kämpat med hög personalomsättning och otydlighet i uppdraget, med dålig arbetsmiljö som följd. Det hoppas den nya tillförordnade verksamhetschefen och akutsjuksköterskan Daniel Gustafsson kunna råda bot på, under de kommande sex månaderna på uppdraget. ”Vi har mycket som talar för oss”, säger han.

Under senaste halvåret har problemen på akutmottagningen på Universitetssjukhuset i Örebro eskalerat, med många uppsägningar bland såväl sjuksköterskor som läkare och undersköterskor. En anledning som omnämnts är brister i ledarskapet och otydlighet i uppdraget. Bland annat beskrivs i en rad artiklar i NA hur situationen slitit på personalen som tvingats jobba extrapass. Det har även förekommit långa väntetider för patienterna, bland annat på grund av att flödena inte fungerat optimalt.

Sjuksköterskan Daniel Gustafsson har jobbat på akutmottagningen i Örebro i olika former sedan 2010. Här läste han specialistutbildning i klinikens regi och har även haft roller som verksamhetsutvecklare och biträdande avdelningschef. Han tycker sig ha en klar bild av arbetsmiljöproblemen på mottagningen och nämner som en orsak att hans företrädare fastnat i ett förvaltarskap och mest fått ägna sig åt att släcka bränder.

– Innan mig hade den tillförordnade chefen både områdesansvar och klinikansvar, en omänsklig arbetsbörda. Då är det svårt att göra något för arbetsmiljön, när man ständigt hanterar akuta situationer, säger han.

Fokus på utveckling

Startpunkten för hans arbete under det kommande halvåret är att få till en fungerande grundstruktur med fokus på utvecklingsmöjligheter. Något han ser som viktigt inte minst när det gäller att behålla och attrahera personal.

-Vi har mycket som talar för oss, men det är definitivt ett av våra starka kort. Vi har ett bra klimat när det gäller fortbildning och bedriver ett systematiskt utbildningsarbete.

Daniel Gustafsson säger att hans ledarskap drivs av personcentrerad vård, både i utbildningsarbetet och övrig verksamhet.

– Vi håller på att starta en omarbetning vår verksamhetsplan tillsammans på kliniken utifrån det synsättet. Alla ska veta vad som är syftet med vårt jobb och vad som förväntas av dem när de går till jobbet. Vi kan ju inte bara gå hit och stämpla in och stämpla ut.

Omorganisation

Till sin hjälp har han bland annat två sjuksköterskor med masterutbildning i förbättringsarbete som jobbar 50 procent var med verksamhetsutvecklingen och strategierna kring den.

Samtidigt befinner sig hela akuten i en omorganisation, där förslaget just nu bland annat innebär en separation från ambulansverksamheten som ska in i en länsorganisation. Daniel Gustafsson ser både utmaningar och fördelar med förändringen.

-Det blir utmaning att behålla samarbetet, men jag tror det blir bättre när vi går från att tidigare ha tillhört närsjukvårdsområdet till den specialiserade vården. Vi har ju också en stor del av våra kontaktytor mot slutenvården – nu får vi bättre förutsättningar för samarbetet med andra kliniker.

Daniel Gustafsson påbörjade sitt nya uppdrag för tre veckor sedan och förordnandet löper till den 31 augusti. Fortfarande trillar det ner saker i knät på honom upplever han, sådant som tidigare fallit mellan stolarna.

– Jag har försökt vara tydlig gentemot personalen med att så kommer det vara och att jag behöver hjälp från dem att flagga för om det är något jag missat.

Tydligt mandat

Han är väl medveten om att det är en speciell situation att gå in på ett tidsbegränsat uppdrag när mycket behöver göras. Men han är inte främmande för att stanna kvar på posten om han skulle få möjlighet att göra det, efter den rekryteringsprocess som kommer. Han säger också att han fått stort mandat att arbeta som om han haft uppdraget längre tid.

– Det har varit både min och mina chefers ingång i det här, att det jag gör ska ha bärighet över tid.

Har du blivit överraskad av något?

– Inte än! Jag har ett ganska gott socialt kontaktnät på sjukhuset och bra koll på de problem som akutmottagningen stått inför. Men den vansinniga mejlbördan var jag kanske inte beredd på. 

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida