Handbok på nätet utvecklas efter vårdens behov

6 januari 2006

Sjukvårdsrådgivningen.se, tidigare Infomedica, ska
vidareutvecklas. Ett råd av tio personer ska bygga upp lokala nätverk som hjälper dem med att granska texter, fånga upp nya trender och känna av vilken typ av råd och riktlinjer som det finns behov av.

– Vi får massor av förslag på nya kapitel från vårdpersonal, säger sjuksköterskan och projektledaren Ulla Gustafsson.

Handboken, som Sveriges kommuner och landsting står bakom, är baserade på regelverk, lagar, vårdprogram, vetenskapliga studier och vedertagen praxis. Riktlinjerna uppdateras och revideras med jämna mellanrum.

www.sjukvardsradgivningen.se  

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida