Handikappade barn

Mats Börjesson och Eva Palmblad (red)Problembarnets århundrade215 sidor. Studentlitteratur 2003 www.studentlitteratur.se.isbn 91-4402-934-9.

12 januari 2004

1900-talet ska bli, spådde Ellen Key i början av förra seklet, barnets århundrade. Kanske blev det så, i alla fall kom företeelsen »barn« att granskas närmare än man någon gång tidigare gjort. Och då, när man försökte definiera vad ett barn egentligen är, upptäckte man att alla barn inte var lika, att en del barn var »problembarn«. I den här antologin, som innehåller sex olika uppsatser på temat »Problembarnets århundrade«, analyserar författarna det gångna århundradets syn på de problematiska barnen och vad man kunde göra. Boken är den första i en serie böcker på
temat Handikapp&Samhälle.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida