Handlingsplanen inte heltäckande

8 januari 2001

Runt om i landet pågår verksamhet som egentligen inte passar särskilt bra in i den modell med familjeläkare som skisseras i den nationella handlingsplanen.

Ett exempel är ASIH-Barn i Sundsvall. Förkortningen står för Avancerad sjukvård i hemmet för barn. Det är 18 svårt, oftast kroniskt, sjuka barn i åldern fyra månader till 18 år som vårdas av sjuksköterskorna Torkel Segebladh, Ewa Lilja och Ingela Lundén. De är anställda av primärvården i Sundsvall, men ingen av dem är distriktssköterska. 

Det hela startade som ett projekt vid barnkliniken i Sundsvall 1998. När verksamheten permanentades i april 1999 fördes den organisatoriskt över till primärvården.

Av barnen som vårdas i hemmet på det här sättet har de flesta olika slags muskelsjukdomar. De behöver i regel andningshjälp av olika slag, några i respirator. Barn med kärlmissbildningar behöver ofta blodtransfusioner, ibland dagligen.

– Vi får då och då frågan vad det kostar. Då brukar vi svara att det är vinsterna i livskvalitet för de här barnen som är det viktiga, säger narkossköterskan Torkel Segebladh.

Men på barnkliniken har man märkt av den minskade belastningen. Och kvaliteten är god: förra årets kvalitetspris i landstinget i Västernorrland gick till ASIH-Barn.                         

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida