Handskar

7 januari 2003

Författare Rosalie Hammarsten (red), Jan Hammarsten och Hans Jörbeck
Titel Handskrekommendationer inom hälso- och sjukvården.
109 sidor
Förlag Studentlitteratur 2002
Cirkapris 244 kronor
ISBN 91-44-02417-7

När valet ska göras av vilken typ av handskar som ska användas i olika situationer i vården måste en rad faktorer analyseras. Vilken arbetsuppgift det gäller, hur länge den ska pågå, smittorisk, mekanisk påfrestning, material, krav på sterilitet är bara några. Nu finns en bok om detta. Allt om regelverk, riskhantering, handskmaterial, smittskydd och hudbesvär har sammanställts i denna handbok av en projektgrupp, på uppdrag av Riksföreningen för operationssjukvård.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida