Hans Karlsson: Jag vill öka inflytandet över arbetstiden

Den anställde måste få ett större inflytande över sin arbetstid. Det säger arbetslivsminister Hans Karlsson och berättar att ett sådant förslag är på gång.

Hans Karlsson är mycket tydlig. Det är en fördel att man kan kombinera arbete och fritid, inte minst för hälsan. Den som kan påverka sin arbetstid ökar sitt välbefinnande, och det i sin tur sänker sjukfrånvaron.

– Socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet är eniga i den frågan. Diskussioner pågår och ett förslag ska komma före valet 2006, berättar han.

Han pekar på att det är viktigt att hinna återhämta sig.

– Jag tror att man underskattar det behovet, även i det lilla. Därför finns det en risk för att man minimerar återhämtningsperioderna.

När Hans Karlsson diskuterar arbetstiden är han mycket noga med att poängtera att det måste finnas en arbetstidslag som grund och skydd för de anställda.

– Arbetsgivaren leder och fördelar arbetet. Som anställd har man arbetsskyldighet och befinner dig alltid i underläge. Därför behövs det en lag för att man inte ska arbeta ihjäl sig, säger han.

Men lagen är inte heltäckande. Avvikelser kan göras på vissa punkter.

– Det är möjligt tack vare att vi i Sverige har två starka parter på arbetsmarknaden. Lagen öppnar för flexibilitet och därmed lokala arbetstidsavtal inom det centrala avtalets ram, säger han.

Arbetstiden är en del av hela arbetsmiljön och kommer lätt i kläm i samband med besparingar.

– På 70- och 80-talen hade arbetsmiljön hög status, bland annat med en väl utbyggd företagshälsovård och med forskning.

Sedan har statusen sjunkit. Nu vill Hans Karlsson att arbetsmiljön ska få samma ställning som tidigare. Det skulle vara bra inte minst för tillväxten, tror han.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida