Här är några av hindren för nytänkande:

1 september 2006

1. Rör inte mitt schema-attityden

Arbetstidmodellerna ger ett visst inflytande över arbetstiden, samt några hundralappar extra i plånboken.

– Modelltänkandet fokuserar på kollektivet i stället för individen. Det motverkar individuella karriär- och utvecklingsmöjligheter, konstaterar Cecilia Helldén, som har sammanställt och analyserat 121 arbetstidsmodeller.

– Många värnar om önskeschemat eftersom de kan anpassa arbetstiden efter sin fritid, säger Lotta Engemar, förtroendevald sjuksköterska på Ängelholms sjukhus.

2. Alla är utbytbara

Med arbetstidsmodellerna har synen på medarbetarna som utbytbara mot varandra befästs. Arbetsgivarnas enda krav på organisationen är att det ska vara ett visst antal personer på varje arbetspass.

– Om det ska vara attraktivt att arbeta på sjukhus måste vi fråga efter vilka förväntningar jag har på just dig som sjuksköterska. Vid anställningar räcker det inte med att bara kräva sedvanlig sjuksköterskekompetens, säger Gunvor Fredriksson, avdelningschef på en avdelning för planerade operationer på Ängelholms sjukhus.

3. Rättvisetänkande

»Ska jag verkligen behöva arbeta fler kvällar eller nätter för att någon ska driva ett utvecklingsprojekt?« Obekväma tider ska solidariskt delas på är en vanlig inställning.

Många ser det som att man går ifrån arbetet i stället för att se att ett projekt kan utveckla verksamheten.

– Det gäller att få medarbetare att inse att det gynnar allas utveckling att några får tid att satsa på nytänkande, säger Eva Müller, avdelningschef på en medicinavdelning.

4. Tidsbrist

»Man är glad om man hinner med patientarbetet.« Så säger flera sjuksköterskor om möjligheten att söka artiklar och uppdatera sin kompetens under ordinarie arbetstid. Den som är intresserad måste sitta hemma och förkovra sig på fritiden.

– De flesta sjuksköterskor hos oss är öppna för att söka forskningsresultat och de flesta har vårdvetenskapen med sig från utbildningen, säger Eva Müller.

Men räcker tiden till?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida