Hår avslöjar jobbstress

6 september 2017

Nu mäts stress i hårstrån från tusentals svenskar för att jämföra olika yrkesgrupper. En första studie visade överraskande att det är lika stressigt att jobba på bibliotek som att arbeta som sjuksköterska.?

Det var inga skillnader i koncentrationen kortisol och inte heller i den självrapporterade stressen mellan de båda yrkesgrupperna. Enligt forskarna vid Linköpings universitet är det en fördel att mäta stresshormonet kortisol i hårstrån för att det går att studera flera månader bakåt. De går nu vidare med hur stressade andra yrkesgrupper är, genom att ingå i den mycket stora Scapisstudien om hjärt-kärlsjukdom.?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida