arbetsmiljö

Här demonstrerar vårdpersonal och invånare för akutsjukvården

Här demonstrerar vårdpersonal och invånare för akutsjukvården
Demonstrationen i Ystad den 18 mars samlade många, trots dåligt väder. Foto: Privat

Stängda vårdplatser och övernattande patienter på akuten har blivit vardag på Ystad lasarett. Ett ekonomiskt underskott innebär att tuffare tider väntar. Nu har personalen fått nog och går i demonstrationståg med medborgarna för en förstärkt budget.

Lasarettet i Ystad har länge haft svårt att klara bemanningen, vilket lett till stängda vårdplatser och långa väntetider på akutmottagningen. Arbetsmiljöverket har riktat skarp kritik mot personalens arbetsförhållanden och krävt åtgärder, annars kan det bli vite.

Sjuksköterskan Catrin Olsson började på akutmottagningen efter examen för ett och ett halvt år sedan. Under den tiden har hon med egna ögon sett hur läget gradvis blivit sämre. Hennes erfarna kollegor säger att de aldrig upplevt något liknande.

— Man lyckas varken rekrytera eller behålla sjuksköterskor. När vårdplatserna stängs blir patienterna kvar hos oss på akuten. Som mest har det varit 18 övernattare, men omkring 10 är inte ovanligt. De kan ligga kvar här i upp emot tre dygn, samtidigt som nya patienter ständigt kommer in. Det pressar oss till gränsen och leder till en etisk stress, säger Catrin Olsson och fortsätter:

— Vi behöver lägga en del patienter i korridorer, utan tillgång till larm. Ibland tvingas vi neka toalettbesök för att vi är upptagna med annat. Det är inte okej. Man känner sig otillräcklig och är konstant rädd för att missa kritiskt sjuka patienter, eller kontroller och prover som är viktiga.

Oro påverkar privatlivet

Catrin Olsson berättar att det flera gånger skett incidenter som hade kunnat leda till patientskador. Men personalen hinner inte skriva avvikelser på allt.

— Det är svårt att varva ner efter jobbet, särskilt om man blivit inbeordrad på extrapass. Det påverkar både nattsömnen och familjelivet, säger Catrin Olsson.

Catrin Olsson
Catrin Olsson, sjuksköterska. Foto: Privat

Det tuffa läget har lett till en negativ spiral där personal säger upp sig. Av de 28 sjuksköterskor som ska arbeta på akuten finns i dagsläget knappt hälften. Nödlösningen blev att skapa två team. Ett med sjuksköterska och undersköterska, och det andra med undersköterska och läkare. Det sistnämnda teamet ska endast ta lättare patienter.

— Det håller inte i långa loppet, vi tvingas släcka bränder. Jag är en av dem som sagt upp mig. Jag blev besviken när vi vädjade till sjukhusledningen om hjälp, men inte fick gehör, säger Catrin Olsson.

Underskott satte fart på protest

Hon är medgrundare till protestnätverket ”Försvara akutsjukvården i Ystad”. Initiativtagare är Sten Axelsson Fisk, läkare på kvinnokliniken. Han hade under lång tid märkt av bristen på sjuksköterskor, och tänkte att om allmänheten får vetskap om hur det ser ut på sjukhuset, och krokar arm med vårdpersonalen, kan det bli förändring.

Sten Axelsson Fisk
Sten Axelsson Fisk, läkare kvinnokliniken Ystad lasarett.

Nätverket växte snabbt i styrka. Samtidigt kom beskedet att Ystad lasarett hade en underfinansierad budget på 155 miljoner kronor, som på något sätt skulle täckas upp.

— När vi bestämde oss för att ordna en demonstration blev det ett enormt gensvar hos personalen. Det pratades om det i korridorerna, personal la ut flygblad på sjukhuset. Det väckte hopp, att vi gemensamt kan försvara sjukhuset mot oansvariga nedskärningar. Jag tror att vi förr eller senare lyckas påverka politikerna, säger Sten Axelsson Fisk.

Demonstration i Ystad
Sjuksköterskan Catrin Olssons son Ludvig demonstrerade.

Stor uppslutning

Demonstrationen hölls den 18 mars. Trots grått och regnigt väder anslöt 500 personer i centrala Ystad och tågade till sjukhuset. Catrin Olsson, Sten Axelsson Fisk och andra sjukhusanställda höll tal.

Lars Lundberg, kristdemokrat och ordförande i sjukhusstyrelsen, var en av dem som stod i publikhavet och lyssnade. Han tycker att nätverket och demonstrationen är ett bra initiativ, som han menar tyder på ett stort engagemang. Han såg fram emot en konstruktiv debatt som skulle kunna leda fram till lokala lösningar.

 — Tyvärr blev jag besviken. Jag upplever att demonstrationen kidnappades i politiskt syfte. Det ställdes bland annat krav på högre förmögenhetsbeskattning. Det är inget som vi kan påverka på lokal nivå, säger Lars Lundberg.

Akutverksamheten inte hotad

Vårdpersonalen beskriver en tuff situation. Nätverkets grundkrav handlar om att stoppa nedskärningar, öppna vårdplatser, satsa på lön och utbildning samt att försvara den behovsstyrda vården. Vad säger du om det?

— Jag delar bilden av att det är pressat, det tar jag på största allvar. Uppräkningen av budgeten täcker inte kostnadsökningarna, men vi har inte meddelat några nedskärningar. I stället försöker vi dra ner på utgifterna genom att bli oberoende av hyrpersonal och anställa egen personal, samtidigt som vi ökar inkomsterna genom fler operationer. Det är inte tal om att lägga ner akutverksamheten, snarare har vi fått löfte om att bygga ut akuten.

Lars Lundberg
Lars Lundberg (KD), ordförande i sjukhusstyrelsen. Foto: Bengt Flemark

Kommer inte höja skatten

Lars Lundberg berättar att Ystad lasarett både har råd med och vill anställa fler sjuksköterskor. Men konkurrensen är stenhård. Han tycker personligen att statusen för sjukvårdspersonal borde höjas avsevärt genom en nationell satsning. Han önskar att sjukhusen kunde ta ”fajten” om personal genom att matcha bemanningsbolagens och kommunernas löner, men menar att det inte är en fråga för sjukhusstyrelsen.

Samtidigt är ditt parti med och styr i Region Skåne. Hur ställer ni er till att höja lönerna genom att höja skatten?

— Det är inget vi planerar. Vi höjde skatten för några år sedan. Det är en kortsiktig lösning. Vi vill öka skatteintäkterna genom att få fler i jobb, säger Lars Lundberg.

En tuff sommar väntar

Med tanke på att läget är skört just nu på Ystad lasarett bävar många inför sommaren. Vårdförbundets huvudskyddsombud Titti Lundquist berättar att akuten saknar sex av tolv driftansvariga sjuksköterskor. För att få ihop semesterperioden kommer de att behöva jobba tolvtimmarsskift.

Enligt Titti Lundquist är det i dag färre vårdplatser öppna än i början av året. Framför allt har det varit pressat på sjukhusets viktiga medicinavdelning. Den har under lång tid hållits flytande genom sockrad ersättning till hyrpersonal. Ersättningen togs bort den 31 mars vilket gör att hyrpersonal flyttar på sig. Samtidigt har sjukhuset som mål att bli oberoende av hyrbolag, och man har lyckats rekrytera fast personal. Men för att få ihop vardagen tvingas personal ofta hoppa runt.

Titti Lundquist
Titti Lundquist, huvudskyddsombud Vårdförbundet.

— Ibland sätter man in extra vårdlag under helger för att det är hårt tryck på akuten, och man fördelar även patienter mellan avdelningarna. Det finns en stark solidaritet. Samtidigt är det påfrestande för personalen, man tvingas in med kort varsel och får ta hand om patientgrupper som man inte är van vid, säger Titti Lundquist.

Fler demonstrationer i höst

Vårdförbundet och Läkarförbundet har hittills valt att inte stå som medarrangör till nätverkets aktiviteter och demonstrationer. Men initiativet välkomnas.

— Vi tycker att det är bra att personalen engagerar sig. Det behövs fler röster i debatten som kan beskriva hur det ser ut på sjukhuset, säger Titti Lundquist.

Den 25 april hålls ett nytt möte där personal, fackförbund och politiker är inbjudna. Catrin Olsson, som snart lämnar akuten men fortsatt är aktiv i nätverket, berättar att det finns planer för framtiden.

— Vi har pratat om namninsamling och föreläsningar. Får vi inte gehör för våra krav hos politikerna blir det fler demonstrationer i höst. Vi ger oss inte. Vi har även kontakt med personal på andra sjukhus i Skåne, kanske blir det en större gemensam protestaktion, säger Catrin Olsson.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida