Har du någon användning av de etiska riktlinjerna i ditt arbete?

I Vårdfackets tema om etik tas de yrkesetiska riktlinjerna upp till diskussion. Är de bara vagt utformade vackra ord eller har de en verklig betydelse för det vardagliga arbetet?

3 mars 2006

Vi publicerar ett urval av svaren på Månadens Fråga i nästa nummer av Vårdfacket. Om du blir utvald har du chansen att vinna ett presentkort på en valfri bok. Ange ditt namn och din adress nedan om du vill vara med. Ditt inlägg publiceras i tidningen med den signatur du valt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida