Covid-19-vaccin

Här får alla gå vaccinkurs

Här får alla gå vaccinkurs
Covidvaccinet ges som en injektion i muskeln. Men sjuksköterskorna ska även kunna berätta om vanliga biverkningar och svara på frågor. Foto: Getty Images

Pang så var vaccinet på plats. Sjuksköterskan Emma Söderström och kollegorna blev oroliga. De undrade om de hade tillräckligt med kunskap och om de skulle mäkta med. Nu har ledningen mött upp.

– Jag vill bara känna mig säker i min kunskap om det nya vaccinet, så att jag kan ge det och förklara och svara på patienternas frågor. Det är helt nytt och det är viktigt att jag säger rätt så att patienterna känner sig trygga, säger Emma Söderström.

Emma Söderström, sjuksköterska och huvudskyddsombud i Vårdförbundet i Kalmar kommun.

Hon är sjuksköterska i socialpsykiatrin i hemsjukvården och huvudskyddsombud för Vårdförbundet i Kalmars kommun.

Till att börja med i mellandagarna tyckte hon att det var svårt att hinna få information om både organisering av arbetet med vaccinationer och hur det ömtåliga vaccinet skulle hanteras och blandas.

Hennes uppfattning av vaccinationsstarten är att det var rörigt. Samtidigt drabbades Kalmar region hårt av covid-19. Regionen har nu den största smittspridning de haft under pandemin.

Hon skrev till Socialstyrelsen efter råd:

”Vi är rädda om vår legitimation och vill inte riskera den. Vad behöver jag som allmän sjuksköterska ha för kunskaper gällande vaccinering för covid-19?”

Värnar om kollegor

Som sjuksköterska känner hon ansvar gentemot patienterna att allt sker patientsäkert, och som huvudskyddsombud att kollegorna inte utsätts för allt för stor press.

– Jag är sjuksköterska, kan ge injektioner och kan mitt område. Men det är distriktssköterskorna som har utbildning för att vaccinera och i vanliga fall gör det här.

Socialstyrelsen hänvisade henne till de nya föreskrifter som gör att distriktssköterskor fått rätt att ordinera vaccin mot covid-19, vilket hon kände till sedan tidigare.

Ungefär samtidigt hade ledningsgruppen definierat just kunskap som ett av nio riskområden när patienter på Kalmars LSS-boenden och i servicebostäder med hemsjukvård skulle börja vaccineras.

Verksamhetschefen Camilla Freedeke kom Emma Söderström och de andra sjuksköterskorna till mötes. De har hittat Sophiahemmets högskolas webutbildning som hittills finns öppen för sjuksköterskor från hela landet.

– Jag har sagt att alla sjuksköterskor som vill och känner behov får anmäla sig till den. Det är olika i arbetsgruppen vilken vana man har att vaccinera. Men alla kan eftersom de är sjuksköterskor, men det är bra att få lära sig det senaste om vaccinerna, säger Camilla Freedeke.

Hon förstår att vaccinationsarbetet upplevts som stressande för sjuksköterskorna i samband med rivstarten. Cheferna fick ställa in ledigheterna i mellandagarna för att delta i arbetet med att få fram länsgemensamma och lokala riktlinjer, planera och arbetsleda.

– Även när covid-19 först kom fanns en del oro i personalen. Men nu har det blivit vårt vanliga sätt att jobba, att förhålla oss till smittan och bära skyddsutrustning. Allt förändras snabbt nu och det kommer nya uppgifter och nya rön. Men jag har en fantastisk personal som alla kavlar upp ärmarna.

Ska ge 50 doser i veckan

Hon tycker att information och riktlinjer som finns på kommunen och regionens websidor nu är utförliga om hur vaccinet från Pfizer Biontech ska hanteras och administreras.

Vaccinationerna är i full gång. Socialförvaltningen ansvarar för 480 patienter med hemsjukvård som just nu erbjuds att bli vaccinerade i två omgångar.  Deras sjuksköterskor hinner ge 50 doser i veckan och Socialförvaltningen tar bara emot så många doser som de hinner ge.

Emma Söderström tycker fortfarande att det är mycket att vara uppmärksam på. Hon ser fram emot att gå endagsutbildningen på Sophiahemmets högskola.

– Det svåra är att jag ännu inte vet allt jag behöver kunna. När jag arbetat sida vid sida med en av distriktssköterskorna lärde jag mig mycket. Ett exempel är att de som står på antikoagulantia, som waran, ska ligga rätt i värde innan man ger vaccinet och ha ett tryckförband över stickstället.

Intramuskulär injektion

Hon förklarar att själva stickandet, att ge den intramuskulära injektionen, är den lättaste delen och det svåraste är beredskapen på allergiska reaktioner. Sjuksköterskorna åker två tillsammans hem till varje patient och har med sig akutväska med läkemedel.

Det finns en generell ordination från regionens smittskyddsläkare på läkemedlet. Men sjuksköterskorna ansvarar för att avgöra om det inte är lämpligt, så kallade kontraindikationer. Det kan komma fram när patienterna fyller i sin hälsodeklaration. Även distriktssköterskorna ordinerar vaccinet.

Emma Söderström ser också ett extra stort behov att göra patienter trygga i den socialpsykiatriska vården där hon arbetar.

– En del kan behöva lite lugnande innan sticket. Men det viktiga med våra patienter, liksom alla i befolkningen, är att vi kan inge förtroende.

Vill se extra bemanning

Verksamhetschefen tror att de klarar att ge vaccinationerna med den ordinarie bemanningen.

­– Det handlar om den nya prioriteringsordning som vi har för sjuksköterskorna. Men det handlar också om att vi haft tur än så länge för våra sjuksköterskor har varit friska och på plats.

Emma Söderström skulle däremot vilja att extrapersonal sätts in.

– Det är en väldigt ansträngd situation. Det här är inte ett normalt läge, absolut inte. Vi är också en sjuksköterska kort. Nu ska vi ge nästan 1000 doser sammanlagt, jämfört med 60 doser vid influensavaccineringen. Samtidigt arbetar vi med provtagning och smittspårning.

Region Kalmar har just nu den hittills största smittspridningen området haft under pandemin. 60 patienter vårdas på sjukhus och 10 på intensiven. Sjukhuspersonalen är hårt pressad. Regionen har ansökt och fått krislägesavtalet aktiverat av Sveriges kommuner och regioner, SKR, för intensivvårds- och operationspersonal. Avtalet ger arbetsgivaren möjlighet att lägga in långa arbetspass, medan vårdpersonalen å andra sidan får betydligt högre lön än normalt.

80 000 vaccinerade hittills

  • Cirka 80 000 personer har totalt i Sverige vaccinerats till och med den 10 januari.
  • Troligen har fler vaccinerats eftersom tre regioner ännu inte rapporterat in till Folkhälsomyndigheten för vecka 1.
  • Flera regioner uppger att de har sparat vaccin för att kunna ge dos två men Folkhälsomyndigheten rekommenderar att regionerna inte sparar vaccin, då leveranserna hittills skett utan problem.
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida