sommaren 2018

Här finns råd om hur du hanterar värmeböljan

Här finns råd om hur du hanterar värmeböljan
Vissa mediciner kan störa kroppens temperaturreglering, minska svettningen eller öka risken för uttorkning. Arkivbild: Getty Images.

I mitten av veckan väntas det återigen bli mycket varmt. Äldre, kroniskt sjuka, små barn och gravida är särskilt utsatta när det blir höga temperaturer. Men även de som tar vissa mediciner. Folkhälsomyndigheten har sammanställt ett kunskapsmaterial för legitimerad personal.

Värmens negativa effekter på hälsan handlar om relativt milda symtom som uttorkning och nedsatt allmäntillstånd, men också allvarliga symtom som värmeslag och hjärtinfarkt.

Hur ska man bäst hjälpa de patienter som befinner sig i riskgrupperna? Hos Folkhälsomyndigheten finns vägledning och informationsmaterial. Det är råd som riktar sig specifikt till chefer och ledare, till legitimerad personal, till de som arbetar inom vård och omsorg och till anhöriga.

Några av de saker som tas upp i informationsmaterialet är: Vilka mediciner kan skapa problem när det är mycket varmt? Vilka åtgärder bör man sätta in? Hur känner man igen olika slags reaktioner på värme?

Här hittar du råden för de olika grupperna.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida