Val 2022

Här gjorde Sjukvårdspartiet succé i valet – beredda att samarbeta med alla partier

Här gjorde Sjukvårdspartiet succé i valet – beredda att samarbeta med alla partier
Pia Lundin, oppositionsråd, Sjukvårdspartiet i Västernorrland, hoppas nu på majoritet. Foto: Susanne Lindholm

Partier med vårdprofil har backat på många håll i landet, inte minst Norrbotten. I Jönköping går de däremot framåt och i Västernorrland får Sjukvårdspartiet bästa resultatet någonsin. Där är de också beredda att samarbeta med alla partier, inklusive SD. "För oss är sakfrågor och vården viktigast, och den är under kollaps", säger specialistsjuksköterskan och oppositionsrådet Pia Lundin.

Sjukvårdsfrågan rankas högt av väljarna. Vilket dock långtifrån garanterar partier med vårdprofil automatisk framgång ute i regionerna. Av de sjukvårdspartier som deltar i årets val har flera backat, enligt de preliminära resultat som nu utkristalliserar sig i rösträkningen. Det gäller partierna i Sörmland, Värmland, Dalarna, Gävleborg, och Västra Götaland. I de tre förstnämnda regionerna sitter dessa partier i styrande koalitioner.

Högst har fallet blivit för Norrbottens sjukvårdsparti, som med sitt succéresultat förra valet 2018 (34,7 procent) blev största parti i regionen och i en koalition med Centerpartiet och Moderaterna manövrerade ut Socialdemokraterna, som styrt regionen i över 80 år. Mandatperioden har i hög grad präglats av sjukvårdskris, i synnerhet på Sunderby sjukhus i Luleå, och det tycks inte ha gynnat partiet, som enligt preliminära resultat tappat hela 26,6 procentenheter och hittills fått endast 8,1 procent av de räknade rösterna.

Stor framgång i Västernorrland

I Region Jönköpings län och i Region Västernorrland har sjukvårdspartierna däremot gått framåt. Särskild framgång har Sjukvårdspartiet Västernorrland rönt.

Med ett valresultat som hittills landat på 18,7 procent (jämfört med 8,7 procent år 2018) ser de ut att kunna utmana det nuvarande styret, som består av Socialdemokraterna och Liberalerna.

Att sitta i opposition är bortkastad tid.

Pia Lundin, oppositionsråd, Sjukvårdspartiet Västernorrland.

Specialistsjuksköterskan Pia Lundin, tidigare enhetschef inom iva i Region Västernorrland, hoppas på ett maktskifte.

– Att sitta i opposition är bortkastad tid, i alla fall här i Region Västernorrland. Den politik och de beslut som bedrivits i regionen de senaste åtta åren har varit förödande för sjukvården, säger hon till Vårdfokus.  

Sjukvårdspartiet Västernorrland har försökt stoppa vad de anser vara förödande beslut från styrande majoritet, så som snedfördelande och uteblivna lönesatsningar i regionen, enligt Pia Lundin.

– Men de har inte lyssnat, och det tror jag befolkningen har uppmärksammat. Vi är dessutom hela tiden faktabaserade i vår politik, säger hon som en av förklaringarna till Sjukvårdspartiets stora framgång.

Sjukvårdspartiet har två listor med 81 kandidater, varav 12 är legitimerad vårdpersonal.

Hon är övertygad om att klinisk förankring eller erfarenhet av vården har betydelse för väljarna.

– Om de som styr vet hur det fungerar på golvet och vilka konsekvenser beslut får, ger det förstås ett större förtroende, säger hon.

Vi är ett humanistiskt parti och sakpolitiker, som vill leva upp till hälso- och sjukvårdslagens krav på jämlik och tillgänglig vård.

Pia Lundin, oppositionsråd, Sjukvårdspartiet Västernorrland.

Kan ni tänka er ett samarbete med SD för att få majoritet?

– Vi är öppna för samarbete med alla partier. Vi är ett humanistiskt parti och sakpolitiker, som vill leva upp till hälso- och sjukvårdslagens krav på jämlik och tillgänglig vård. Det som vore svårast skulle däremot vara att samarbeta med Socialdemokraterna, eftersom vi har så skilda uppfattningar om utvecklingen av regionens vård. Vi gör heller inte avkall på att vi ska ha tre akutsjukhus, säger Pia Lundin.

I Region Jönköping har SD lokalt till exempel velat begränsa rätten till tolk och asylsökandes rätt till vård som inte kan anstå. Hur ställer ni er till sådana frågor?

– Sådana förslag finns inte, vad jag vet, från SD i Region Västernorrland. När det gäller vård som inte kan anstå är det Genèvekonventionen som garanterar den rätten. För oss är vården det viktigaste och den är under kollaps, så man måste fokusera på det. Som att de vid kirurgkliniken i Sundsvall nu bara kan ha sexton vårdplatser öppna, så att man får skicka patienter till Umeå, säger Pia Lundin.

Bara sjukvårdspersonal på listan

Att sjukvårdspartier kan vinna förtroende inte bara i opposition utan även i styrande ställning är partiet Bevara Akutsjukhusen i Jönköping ett exempel på. Där har partiet än så länge gått fram ett mandat jämfört med föregående val, från 8,9 procent 2018 till 9,5 procent 2022.

Linnéa Nilsson, ambulanssjuksköterska, som kandiderar till regionfullmäktige för Bevara Akutsjukhusen, är glad över framgången för partiet, även om det än så länge är för tidigt att veta om just hon kryssats in på listan.

Varför tror du att ni går framåt, medan många sjukvårdspartier backar?

– Ingen aning. Vi har inte jämfört oss med de andra. Men vi har under hela mandatperioden försökt kommunicera ut att vi kan sjukvård, men också engagerar oss i andra delar av regionen. Att det bara är sjukvårdspersonal på vår lista kanske också inger förtroende. Den politik vi bedriver är rotad i professionen.

Hur har det visat sig i er politik?

– Vi har varit drivande bakom att det nu finns en definition i regionen om vad som ska finnas på våra nya akutsjukhus.

”Skulle ha svårt att samarbeta med SD”

I Region Jönköpings län är det bara Moderaterna som sagt sig beredda att samarbeta med Sverigedemokraterna. Tillsammans tycks de dock inte få mandat att rubba regionens styrande majoritet.

Som parti är vi ideologiskt obundna, varken höger eller vänster. Men jag vet att det finns fler med mig i partiet som skulle ha svårt att samarbeta med SD.

Linnéa Nilsson, kandiderar till regionfullmäktige för partiet Bevara Akutsjukhusen.

Linnéa Nilsson vill inte kommentera hur hennes parti förhåller sig till SD, som på lokal nivå i regionen driver frågor som att inte tillämpa rätt till vård som inte kan anstå för asylsökande och begränsad rätt till tolk.

– Som parti är vi ideologiskt obundna, varken höger eller vänster. Men jag vet att det finns flera med mig i partiet som skulle ha svårt att samarbeta med SD, säger hon.

Linnéa Nilsson kandiderar till regionfullmäktige för Bevara Akutsjukhusen i Jönköping, som bara har vårdpersonal, varav 11 sjuksköterskor, på sin lista. Foto: Privat

Någon risk för att ett parti utan ideologi, som endast fokuserar på sakfrågor, spelat ut sin roll när det nått målen för frågorna de driver, ser hon inte.

– Även om det nu finns ett papper där det står vad som ska finnas på de tre sjukhusen i landet så behöver vi fortfarande göra våra 24/7-tjänster mer attraktiva och öppna fler vårdplatser. Att det står på ett papper betyder ju inte alltid att det finns och fungerar. Det är mycket arbete kvar. Primärvården behöver också utvecklas.

Vad vill ni uppnå under kommande mandatperiod?

– Nu vet vi inte hur ledning och opposition kommer att utformas än. Men vi vill se till att invånarna i regionen får den bästa möjliga vården och de som jobbar i vården den bästa möjliga arbetsmiljön.

Att gå från erövrande uppstickarparti till förvaltare av makt – riskerar det att göra er för bekväma?

– Nej, det tror jag inte. Vi har vanliga jobb som vi tycker om att gå till. Vi är vårdpersonal och brinner för det, vi är inte politiker för att göra politisk karriär. Vi gör detta för att vi tror att det kan bli bättre. Nu vill fortsätta det vi påbörjat under mandatperioden som varit.

Hur vill ni få fler att lockas till dygnet runt-verksamheten på sjukhusen?

– Dessa lösningar borde kanske komma från personalen. Det finns kanske ingen quick fix för hela regionen, utan något som funkar på en klinik kanske är gångbart just där. Men att ge mer lokalt mandat att göra det mer attraktivt att stanna kvar och behålla personal på arbetsplatsen.

Så går det för sjukvårdspartierna (för 2022 gäller preliminära valresultat)

Region Norrbotten: Norrbottens sjukvårdsparti

2018: 34,7%

2022: 8,1%

Region Sörmland: Vård för pengarna

2018: 18,29%

2022: 12,4%

Region Värmland: Sjukvårdspartiet i Värmland

2018: 7,8 procent

2022: 4,1%

Region Gävleborg: Sjukvårdspartiet Gävleborg

2018: 7 %

2022: 4,8%

Region Dalarna: Dalarnas sjukvårdsparti

2018: 7,1%

2022: 5,3%

Västra Götalandsregionen: Demokraterna

2018: 3,44%

2022: 2,1 %

Växande sjukvårdspartier:

Region Västernorrland: Sjukvårdspartiet Västernorrland

2018:8,7%

2022: 18,7%

Region Jönköpings län: Bevara Akutsjukhusen

2018: 8,9%

2022: 9,5 %

Källor: Läkartidningen.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida