Här kan du jämföra den nya lagen med den gamla:

1 september 2006

Tre viktiga delar skiljer den nya arbetstidslagen från den gamla, från 1982. Den nya börjar gälla den 1 januari 2007 och bygger på ett EU-direktiv.

Veckoarbetstid

Från nästa år: Får inte överstiga i genomsnitt 48 timmar under högst fyra månader, inklusive övertid och jourtid.

Nu: Ordinarie arbetstid får inte överstiga 40 timmar under i genomsnitt fyra veckor. Jourtid och övertid räknas vid sidan av.

Dygnsvila

Från nästa år: Dygnsvilan ska vara 11 timmar under en 24-timmarsperiod. Den kan brytas men ska då kompenseras direkt efteråt.

Nu: Alla ska ha ledighet för nattvila, men ingenting sägs om antalet timmar.

Nattarbete

Från nästa år: 8 timmar i genomsnitt under en viss period. Om arbetet bedöms vara särskilt riskfyllt, eller speciellt psykiskt eller fysiskt ansträngande får arbetstiden inte vara längre än 8 timmar per 24-timmarsperiod.

Nu: Ingen motsvarande regel finns.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida