Här kan du plugga med lön

I Östergötland får man ett rejält lönelyft efter examen. I Stockholm måste man stanna kvar hos arbetsgivaren. Det är stora skillnader mellan dem som har infört AST—liknande utbildningar. (UPPDATERAD 2013-11-11 kl 11.15)

6 november 2013

VÄSTRA GÖTALAND?
Har kommit längst och är redan i gång med en flerårig satsning som ges vid Göteborgs universitet.
Inriktningar: Under hösten: Onkologi, medicin, kirurgi, psykiatri och vård av äldre. I vår: Barn, ambulans och operation (förhandlingar pågår).?
Antal platser: 60?
Villkor: Tjänstledigt på 50 procent med bibehållen lön för två års halvfartsstudier. Anställning som specialistsjuksköterska senast sex månader efteråt.?
Skillnaden mot AST: Endast anställda kan söka. AST innebär också en högre andel verksamhetsintegrerat lärande.

SKÅNE
Region Skåne vill skrota sin gamla modell där kostnaden för utbildningen dras från respektive klinik och införa AST nästa höst.
Inriktning: Inte klart ännu
Antal platser: 30
Villkor: Förhandlingar pågår men i beslutet står att satsningen bör kombineras med särskilda utbildningstjänster, alltså det som är grundtanken i AST.
Skillnaden mot AST: Oklart, alla detaljer är ännu inte klara.

ÖSTERGÖTLAND
Omfattar anställda vid de två kirurgiska klinikerna i Linköping och Norrköping och ges vid Hälsouniversitetet i Linköping.
Inriktning: Kirurgisk omvårdnad.
Antal platser: 24
Villkor: Tjänstledigt på 50 procent med bibehållen lön för två års halvfartsstudier. Efter avslutad examen höjs lönen med 4000 kronor, anställningen skrivs om till en specialisttjänst och man förbinder sig inte att stanna kvar.
Skillnaden mot AST: Det krävs ett års arbetslivserfarenhet för att söka och det går inte att specialisera sig inom en annan inriktning än den man arbetar inom. AST innebär också en högre andel verksamhetsintegrerat lärande.

STOCKHOLM
Neonatalvården i Stockholm inför en ny specialistutbildning vid Karolinska institutet med start i mars.
Inriktning: Neonatologi, nyföddhetsvård
Antal platser: 20
Villkor: Omfattar bara anställda vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och Sachsska barnsjukhuset. Första året är studielönen cirka 15 000 kronor i månaden och andra året 19 000 kronor. Man förbinder sig att stanna kvar på arbetsplatsen i två år efteråt.
Skillnaden mot AST: Kravet att stanna kvar hos arbetsgivaren efter examen. De berörda sluter individuella avtal, inte kollektivavtal.

PRIVAT ÄLDREVÅRD
Det privata vårdbolaget Vardaga, före detta Carema, inför en AST-liknande modell vid årsskiftet.
Inriktning: Vård av äldre
Antal platser: 6
Villkor: Anställda hos Vardaga kan söka en webbaserad utbildning som ges av Göteborgs universitet och Sophiahemmets högskola i Stockholm. Inget krav att stanna hos arbetsgivaren efter utbildningen och alla, både internt och externt, kan söka de specialisttjänster som enligt planerna ska inrättas. Tjänstledigt på 50 procent med bibehållen lön för två års halvfartsstudier.
Skillnaden mot AST: Studieplatserna är enbart öppna för anställda, men ansökningarna sker som vanligt vid universitets- och högskolestudier.

Hur ser det ut på din arbetsplats?

Har ni också en modell för hur man kan specialistutbilda sig utan att behöva ta studielån? Hör av er till vår reporter Åsa Erlandson.
Telefon 08–14 77 50 
Mejl asa.erlandson@vardforbundet.se

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida