Arbetstid

Här lyckades de bryta ned övertidsberget

Här lyckades de bryta ned övertidsberget
Att göra akut ambulans till transportambulans blev ett sätt att minska övertiden. Foto: Getty Images

Från ett övertidsberg som gav en halv miljon i vite, till i stort sett obefintlig övertid. Ambulansen i Skåne lyckades vända trenden, genom bättre kontroll och fördelning. Men det har påverkat kvaliteten.

För fyra år sedan såg det riktigt illa ut. Då, när Region Skåne tog över distrikt i regionen från privata ambulansverksamheten Falck AB och samlade den under en förvaltning, Medicinsk service. En del av personalen hade valt att inte följa med i övergången och nya kollektivavtal gav en kortare arbetsvecka för den personal som var kvar.

Det var ett par skäl till att personalbristen vidgades till ett gap på 15 procent i början av 2018. Samtidigt rusade övertiden i höjden och hamnade på några få anställda, som med hundratals timmar överskred taket för allmän övertid, 200 timmar per år.

Efter att under lång tid ha försökt uppmärksamma arbetsgivaren på problemen anmälde Vårdförbundets dåvarande skyddsombud Region Skåne till Arbetsmiljöverket. Myndigheten ansåg i sin tur att regionen brutit mot arbetstidslagen och beslutade om en sanktionsavgift på 450 000 kronor. Det tog skruv.

Nu är verksamheten nere på 5 anställda som under 2021 överskridit gränsen för övertid, och då bara med några fåtal timmar utöver taket på 200 övertidstimmar per år.

Ändå har antalet anställda inte utökats sedan dess. Hur lyckas de?

Svaret är bättre kontroll och bättre fördelning av övertid, en samverkan kring att regelbundet följa upp den, enligt Fredrik Grytsjö, huvudskyddsombud för Vårdförbundet på Medicinsk service, Skåne.

– Ser vi att någon varit uppe i nästan 50 timmars övertid på fyra veckor har vi direkt en dialog med arbetsgivaren angående den personen, säger Fredrik Grytsjö till Vårdfokus.

En skyddskommitté följer också upp och redovisar hur mycket övertid som tagits ut.

Kvaliteten påverkas

Än så länge är ambulanssjukvården relativt förskonad från den höga bristen på sjuksköterskor i regionen, enligt Fredrik Grytsjö. Visst finns en växande brist, men den är inte lika påtaglig som inom sjukhusförvaltningarna. Möjligheten att få in personal och timanställda är större.

Fredrik Grytsjö, huvudskyddsombud för Vårdförbundet inom Medicinsk service, Region Skåne. Foto: Vårdförbundet.

Bristen på personal har dock fått arbetsgivaren att sänka kvaliteten på ambulanssjukvården.

Man har exempelvis inte kunnat starta så många ambulanser som är avtalat. Arbetsgivaren har också gjort om akutambulanser till transportambulanser, vilket innebär att man kan ta in en grundutbildad sjuksköterska i stället för en vidareutbildad, som krävs för akut ambulans.

– Det påverkar såklart patienttillgängligheten och arbetsmiljön för personal i resterande ambulanser som är i drift, säger Fredrik Grytsjö.

Det är beklagligt att arbetsgivaren måste sänka kvaliteten och det påverkar medarbetare som vill utföra sin profession väl, konstaterar han.

I grund och botten handlar kampen mot övertidsberg om att ha en god planering i förväg, att inte skapa en stress där man tvingas hoppa in och göra extra pass, resonerar Fredrik Grytsjö. 

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida