Här möts alla av en riktig röst i luren

Den som ringer till den nyöppnade äldrevårdscentralen i Göteborg får svar av en levande röst. Det är en av anpassningarna till äldre patienter.

Specialisering ”När man är gammal ska man inte behöva hamna i en digital kö.” Det säger Wästerläkarnas verkställande direktör, Charlotte Barouma, allmänläkare som sedan länge intresserat sig för hälsofrämjande arbete.

Äldrevårdscentralen har heller inga drop in-tider. Målgruppen, personer som är 70+, slipper därför vänta bland snuviga barn och stressade affärsmän som är hänvisade till den ordinarie vårdcentralen intill.

— I dag fungerar vårdcentralerna sällan för seniorer, säger Charlotte Barouma.

Alla besökstider för de äldre är bokade — och väl tilltagna. Mottagningens grundtanke är att ge tid och specialkompetens. Här finns en äldresjuksköterska med egen mottagning som samordnar kontakterna med sjukhus, hemsjukvård och anhöriga. Hon gör även hembesök.

Hittills har omkring 1 500 personer över 70 år listat sig hos Wästerläkarna. Sjuksköterskorna och läkarna ska inte bara se till patienternas behov av sjukvård utan också ge förebyggande hälsovård och se till eventuellt behov av sociala insatser.

Att förebygga de vanligaste sjukdomarna hos äldre är ett av syftena med den nya mottagningen, men också att etable­ra kontakt för att underlätta eventuella vårdinsatser senare. Primärvården kan göra mycket för att minska kostnaderna och lidandet för äldre om den skapar det utrymmet, anser Charlotte Barouma.

Hon vill se en attitydföränd­ring i samhället för att värna omde äldre och deras hälsa. Äldreåret och regeringens äldresamordnare ser hon som positiva tecken på att utvecklingen går åt rätt håll. Men ännu återstår mycket. Charlotte Barouma öns-kar mer av nationella riktlinjeroch beslut. De politiska modellerna måste bygga på riktad vård för de grupper som behöver det.

Det finns många brister i kunskaperna om äldre.

— När kan man sluta med mediciner mot kolesterol eller benskörhet? Ska alla 70+ ha B-vitamin och D-vitamin? exem­plifierar Charlotte Barouma.

För att utöka den egna kompetensen vill Wästerläkarna samarbeta med akademin, geriatrisk klinik och patientorganisationer. Också ett samarbete med Göteborgs kommun är på väg att utvecklas.

— Det visade sig att kommunen har många hälsofrämjande aktiviteter som vi inte kände till. Primärvård och kommun har ofta samma mål, men det kan vara svårt för socialtjänsten att få kontakt med äldre. Genom att vi bjuder in till hälsokontroll kan vi kombinera våra uppdrag, säger Charlotte Barouma.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida