Har rätt att ta ut ersättning i pengar

8 september 1997

BLEKINGE. Plötsligt fick många anställda på Blekingesjukhuset besked om att de inte skulle få ta ut OB- och mertidsersättning i pengar. Vårdförbundet SHSTF protesterade och hänvisade till en dom i Arbetsdomstolen, AD, hösten 1995. AD sa där tydligt att det är den anställde själv som avgör om hon vill ha ersättningen i pengar. Sjukhusledningen har efter protesterna erkänt att Vårdförbundet SHSTF har rätt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida