Hård kritik mot sparkrav

Personalflykt och sänkt kvalitet på vården, det befarar Vårdförbundet om ledningen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset driver igenom sina sparkrav.

På grund av ett stort underskott i budgeten presenterade sjukhusledningen på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg i höstas en plan kallad 11-1. På alla arbetsplatser som har elva medarbetare eller fler ska en tjänst bort.

Bemanningen på de internmedicinska avdelningarna ska bestå av 41,5 årsarbetare, vilket enligt Vårdförbundet är på tok för lite.

– Personalen kommer att få återgå till att arbeta varannan helg, eller så får de förlita sig på timanställda. Dessutom kommer andelen deltidstjänster att öka kraftigt, vilket strider mot Regionens beslut om att ha så få deltidsanställa som möjligt, säger Marita Tenggren, ordförande i Vårdförbundets klubb 11 på Sahlgrenska.

I beslutet sägs också att det på varje avdelning i princip bör finnas lika många undersköterskor som sjuksköterskor.

Ola Sjöholm i Vårdförbundets avdelningsstyrelse i Västra Götaland är övertygad om att vårdkvaliteten kommer att förändras drastiskt. Själv arbetar han på en kirurgavdelning där 80 procent är sjuksköterskor.

– Genom att ersätta dem med undersköterskor minskar kompetensen. Det kommer att gå ut över våra medlemmars arbetsmiljö. Den psykosociala stressen ökar samtidigt som patienterna får sämre vård.

Besluten har ännu inte verkställts.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida