Hårdare regler för tobak

8 april 2002

Beteckningar som light, mild och ultra som antyder att tobaksvaror är mindre skadliga bör förbjudas, föreslår regeringen i en proposition. Tillverkare och importörer blir också tvungna att tala om vad som ingår i tobaksvarorna. Export av tobaksvaror som överskrider gränsvärdena för de skadliga ämnena tjära, nikotin och kolmonoxid förbjuds. Propositionen är en följd av ett EU-direktiv. Lagförslaget gäller inte snus och tuggtobak, men förpackningarna ska ha den varningstext som EU-länderna enats om.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida