Covid-19

Hårt tryck på vårdcentralen när förkylda barn ska testas

Hårt tryck på vårdcentralen när förkylda barn ska testas
Sjuksköterskorna Annette Marmaridou och Lisa Andersson möter familjerna utanför Björkhagens vårdcentral för provtagning. Bild: Privat

Med skolstarten kom en boom av sjuka barn och vabbande föräldrarna. Nytt för terminen är att skolbarn med covidsymtom ska testas. På Björkhagens vårdcentral blixtplanerar sjuksköterskorna för att klara trycket.

11 september 2020

Två sjuksköterskor står i en gång med tak mellan två hyreshus i förorten Björkhagen i Stockholm. Dit kommer föräldrar med sina skolbarn för att göra PCR-test.

– Det har rasslat till i telefonväxeln av föräldrar som vill testa sina barn. Vi har ordnat det här lite hastigt nu. Det går bra så länge vädret är milt. Vi vill inte blanda barn med symtom med de äldre som kan vara inne på vårdcentralen, säger Annette Marmaridou.

Sjuksköterskorna i Björkhagen är långt ifrån ensamma om att märka ett ökat tryck. Med höstterminens start kom även förkylningar och sjukdom hos barnen. Från förrförra veckan till förra veckan ökade vabbandet med 70 procent. Jämfört med samma period förra året är ökningen hela 66 procent. Det uppger Sveriges Television som fått siffrorna från Försäkringskassans ansökningar om tillfällig föräldrapenning.

Sjuka barn ska stanna hemma

Det tolkas som att föräldrarna är noga med att fortsätta följa riktlinjerna och hålla sjuka barn hemma från förskola och skola.

Det nya är att Folkhälsomyndigheten nu rekommenderar att skolbarn med symtom på covid-19, som förkylning och hosta, testas. Syftet är att barn som inte har coronaviruset ska kunna komma tillbaka snabbare till skolan.

Utanför Björkhagens vårdcentral står sjuksköterskorna väl förberedda. De har skrivit ut alla remisser som behövs och stoppar vant ned topsar långt bak i näsan på barnen.

– Vi förstår självklart att det är angeläget att få negativa tester för att gå tillbaka till skolan om man bara har lite snuva. Själva proceduren är samma som vi gjort på vuxna under vår och sommar. Men nu undrar vi hur vi ska hinna med när alla barn börjar bli snoriga, säger Annette Marmaridou.

Intensiv timme utomhus

De bokar in de barn som behöver PCR-testas under en intensiv timme utomhus. Sjuksköterskan som testar har full skyddsmundering.

För vuxna i Stockholm gäller att den som är sjuk och inte kan ta sig till drive-in-teststationerna får ett test hemskickat med taxi. Provet ställs utanför ytterdörren både innan testet genomförs av den sjuke och när det är klart. Chaufförerna ska då inte riskera att bli smittade.

Men för att boka den proceduren krävs att den sjuke har ett bank-id. Många högstadieelever har inte ett eget bank-id och måste då i stället boka en tid hos vårdcentralen.

– De hamnar hos oss. Vi försöker hela tiden hjälpa dem, och även andra som inte har alla digitala möjligheter. Det märks direkt nu att Folkhälsomyndigheten gått ut med nya rekommendationer för barn. Vi undrar lite hur vi ska mäkta med, men det ska väl gå.

Diskussion på Facebook

Annette Marmaridou frågade i en Facebook-grupp hur andra sjuksköterskor klarar anstormningen av snuviga barn för testande. Det satte i gång en intensiv diskussion hos kolleger i samma situation.

Där märktes oro för hur vårdpersonalen skulle klara all provtagning under hösten. Vissa är kritiska till att Folkhälsomyndigheten inte kommunicerat de nya rekommendationerna till primärvården, för planering och inkallning av extrapersonal.

På vissa orter var drive-in-mottagningarna redan fullbokade och föräldrar hänvisades till vårdcentraler. Rutinerna skiljer sig också åt mellan olika regioner.

Men sjuksköterskorna tipsade också varandra om förslag på lösningar. I Ulricehamn, till exempel, får föräldrarna komma till vårdcentralen och hämta ut ett testpaket, som de lämnar in när de tagit provet på sitt barn.

Vaccination av vanliga influensan

Annette Marmaridou frågar sig hur de ska göra rent praktiskt när det blir kallare utomhus, och hur sjuksköterskorna ska klara av att kombinera provtagningen med vaccineringen av riskgrupper mot den ”vanliga” influensan.

– Vi har ju fulla tidböcker. Men vi är inte nervösa, vi får lösa det. Det är som när covid först kom.

Barnen ska kunna komma tillbaka till skolan tidigare

  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i grundskolan, från och med förskoleklass, och gymnasiet med covidsymtom ska testas. Symtomen kan vara till exempel snuva, hosta, halsont eller feber.
  • Skolbarnen ska vara hemma om de är sjuka. Det ska barn i förskoleåldern också, men de behöver inte testas för covid-19.
  • Barn som inte testat sig för covid-19 kan gå tillbaka till skolan efter två symtomfria dagar.
  • Barn som testat positivt ska vara hemma i minst sju dygn sedan de första symtomen. Barnet ska också ha känt sig friskt och varit utan feber i två dygn innan det är dags att komma tillbaka till skolan.

Folkhälsomyndigheten har gett ut en vägledning för att provtagning och testning för pågående covid-19 för barn och unga ska ske på ett likartat sätt i alla regioner.

– Barn och unga mår bra av att kunna delta i skolan och andra vardagsaktiviteter, det är ett viktigt skäl till att provta denna åldersgrupp. Tidigare har de rekommenderats att stanna hemma vid minsta symtom. Med testning kommer de att kunna gå tillbaka till skolan i högre utsträckning även om de har kvarvarande milda symtom, i kombination med ett negativt provsvar, säger Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida