Arbetsmiljö

Hårt tryck på vårdcentralerna: ”Oro att man missar något viktigt”

Hårt tryck på vårdcentralerna: ”Oro att man missar något viktigt”

Provtagning, smittspårning och vaccinationer. När smittspridningen slår i taket blir läget på vårdcentralerna än mer ansträngt än tidigare. Nu slår skyddsombuden i region Jönköping larm – personalen orkar snart inte mer.

I region Jönköpings län finns det omkring 50 vårdcentraler, 75 procent av dem drivs i regionens regi. Tidigt i pandemin beslutade regionledningen att det var primärvården som skulle ansvara för både provtagning, smittspårning och vaccinationer. Samtidigt finns det ordinarie uppdraget kvar för vårdcentralerna. Efter nästan två års pandemi är personalen hårt sliten.

Strax före jul skrev elva skyddsombud ett öppet brev till regionledningen, där de larmade om en ohållbar arbetssituation.

Hinner inte allt trots hårda prioriteringar

– Vi på vårdcentralerna har hörts och synts ganska lite under pandemin och det var dags att visa att vi också finns. Måttet blev rågat när regionledningen gick ut och uppmanade alla som kunde att hjälpa till i covidvården på regionsjukhusen. Vi och våra chefer gör ju redan ett jättejobb med det förebyggande, provtagning och allt sådant. Det spelar ingen roll hur vi prioriterar, vi hinner inte allt ändå, säger Lena Björnell, skyddsombud och distriktssköterska på Bankeryds vårdcentral.

Lena Björnell är skyddsombud på Bankeryds vårdcentral och en av distriktssköterskorna som nu larmar om läget på vårdcentralerna.
Foto: Privat

När brevet skrevs var smittspridning och smittspårning på en ”hyfsad” nivå, enligt Lena Björnell. På hennes vårdcentral hade man under hösten försiktigt kunnat återuppta sådant som fått stå tillbaka under ett och ett halvt år, som astma-kol-mottagning, blodtrycksmätningar och hälsosamtal.

Nu är läget ett annat igen, och det innebär en ökad belastning ännu en gång. Den här gången blir det också tyngre eftersom flera i personalen själva är smittade eller i karantän.

– När man går hem från jobbet känner man att man inte har hunnit med. Det finns en oro för att man har missat något viktigt och riskerat patientsäkerheten. Det blir ett etiskt dilemma.

En av vårdcentralens huvuduppgifter är telefonrådgivningen. Just nu är det många fler än vanligt som ringer, och distriktssköterskorna hinner inte ringa tillbaka till alla som hör av sig. Risken är då att patienter söker sig till akuten eller närakuten i stället, och på så sätt ytterligare ökar belastningen där, förklarar Lena Björnell.

Det finns dock inte någon enkel lösning på situationen i dagsläget. Efter skyddsombudens skrivelse fick de en inbjudan från regionledningen till ett möte för att diskutera läget. Bakom inbjudan står Charlotta Larsdotter, direktör för vårdcentralerna Bra Liv, det vill säga de vårdcentraler som drivs i regionens regi.

”Detta är vårt samhällsuppdrag nu”

Hon tycker att man gjort allt som har varit möjligt för att värna sjuksköterskornas arbetssituation. Bland annat genom att ta in många pensionerade sjuksköterskor och skolsköterskor som har jobbat med vaccinationer. Till smittspårning har man lånat in andra yrkeskategorier, som exempelvis fysioterapeuter.  

– Vi har ju fantastiska medarbetare, som verkligen varit i skottlinjen under så lång tid. Och jag har full respekt för att de är trötta och slitna nu. Men detta är vårt samhällsuppdrag nu, det är ju inte någons fel att det här händer nu. Det är inte så att finns en massa nya som vi kan ta in snabbt, det är högt kvalificerad personal vi har. Just nu måste vi arbeta med detta, men snart kan vi börja se framåt och utveckla arbetet och vården tillsammans med chefer och personal, säger hon.

Charlotta Larsdotter är direktör för vårdcentralerna Bra liv i region Jönköping. Under pandemin har hon varit noga med att lyfta primärvårdens roll. Foto: Region Jönköping

Uppmuntrande mejl och fikapengar

Charlotta Larsdotter menar att man under pandemin gjort mycket för att stötta.

– Vi har verkligen försökt jobba nära chefer och medarbetare, haft bra samverkan och gjort ett tiotal riskanalyser. Sedan har vi varit måna om att visa medarbetarna att vi ser dem, genom uppmuntrande mejl och fikapengar till exempel.

Tanken med mötet med skyddsombuden är att fånga upp de reflektioner som finns och tillsammans försöka hitta lösningar inför framtiden, förklarar Charlotta Larsdotter. Från skyddsombudens sida hoppas man på någon form av besked om hur den akuta situationen ska lösas.

– Så här kan vi inte ha det, vi är oroliga både för patientsäkerheten och vår arbetsmiljö, säger Lena Björnell.

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida