Enkät: Vad står högst på din jobbönskelista för år 2020?

3 januari 2020

Hasnae Zaddou
Specialistsjuksköterska i äldrevård, Mälarbackens vård- och omsorgsboende för äldre med psykisk sjukdom

— Jag är väldigt nöjd med vården vi ger på vårt boende. Jag önskar mig att fler sjuksköterskor skulle få jobba som vi gör. Vi har ett mycket bra samarbete och team, och en bra chef också. Våra boende har psykiatriska sjukdomar, som schizofreni, ångest och depression. Men de har även somatiska sjukdomar som cancer, hjärtsvikt och njursvikt.

— Jag tror att jag ska ta upp frågan om mer fysisk aktivitet nästa år. Det är viktigt att jag får med mig hela gruppen då. Det kan vara små förändringar som gör stor skillnad för välbefinnandet hos de äldre

Olov Timber
Barnsjuksköterska, neonatalen och barnmottagningen, Gävle sjukhus

— Det var en svår fråga, men jag hoppas väl att det blir ett roligt år med utbildningar och nya utmaningar.

— Jag har precis börjat arbeta halvtid på barnmottagningen där jag ska arbeta med reumatologi. Det är en utmaning i sig, jag har massor att lära där.

— På neonatalen vill jag fortsätta utveckla vårt arbete med ”nollseparation”, där vårt mål är att barnen alltid ska ha minst en förälder eller nära anhörig hos sig hela tiden.

Jeanette Reiman
Biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi, Länssjukhuset i Sundsvall

— Min främsta önskan för 2020 är att vi ska få en tydligare struktur och förutsägbarhet på arbetsplatsen. I år har det varit stora organisatoriska förändringar med nya sammanslagningar och konstellationer. Tidigare gick klinisk fysiologi-enheten under röntgen, sedan i våras tillhör vi kardiologen som också är en regionklinik. Det är lätt hänt att vi tappas bort i den stora verksamheten då vi är en liten enhet i jämförelse.

— Alla förändringar stjäl energi som annars skulle ha kunnat läggas på undersökningar och utveckling av metoder och verksamheten på jobbet.

Birgitta Reenbom
Verksamhetschef för medicinsk elevhälsa, Halmstads kommun

— Jag skulle verkligen önska att fler väljer att läsa specialistutbildningar. Dels är det så roligt att få fördjupa sina kunskaper, dels behöver vi verkligen fler specialistutbildade.

— Det är en utmaning att rekrytera skolsköterskor. För att arbeta som skolsköterska krävs att du har specialistutbildning, antingen som skolsköterska eller som barnsjuksköterska eller distriktssköterska. Vi brukar få studenter från Högskolan i Halmstad som gör praktik hos oss. Men i år har de ingen som läser till barnsjuksköterska och ett fåtal som går utbildningen till distriktssköterska. Det är bekymmersamt.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida