Hävda sitt värde

Det är härligt att läsa om Kimberly Storms inställning till sin framtida arbetsgivare. Hon vet sitt värde som nybliven sjuksköterska nu till sommaren. Redan innan den sista terminen är slut har många av hennes studentkompisar skrivit på för vikariat eller fasta jobb hos de arbetsgivare som flitigt uppvaktat studenterna under våren.?

Men Kimberly har inte bråttom. Hon går på många anställningsintervjuer och letar efter en arbetsplats som inte bara kan ge en hygglig ingångslön utan också bra arbetsvillkor. Det får inte vara en arbetsplats i för stor kris. Erfarna kolleger måste finnas och arbetsplatsen ska ge en känsla av att kunna ge utrymme för utveckling.??

Kimberly hör till en ny generation av sjuksköterskor och inget säger att deras inställning är övergående. Arbetsgivarna måste anpassa sitt jobberbjudande efter den nya generationens förväntningar. Det fina med detta är också att patienterna därigenom kan få en bättre vård. När sjukhusen (där bristen är störst) satsar på väl avlönade sjuksköterskor med bra arbetsvillkor, ökar också kunskap och kontinuitet i mötet med patienterna. Förutsättningar som är en grund för patientsäkerheten.?De kortsiktiga dyra lösningar med bemanningspersonal som sjukhusen nu tvingas tillgripa borde leda tankarna hos vårdens beslutsfattare mot en djupare analys, till en långsiktig plan.?

Lyssna på Kimberly! ?

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida