HD gör slutlig bedömning av Kalmarfallet

Högsta domstolen tog i mitten av mars upp överklagan från den Kalmarsjuksköterska som har dömts för vållande till annans död.

Två viktiga frågor stod i förgrunden i hd, Högsta domstolen: Om den sjuksköterska som blandade en tio gånger för hög dos av läkemedlet Xylocard har begått en så stor oaktsamhet att den är straffbar. Och om den här typen av händelser bör behandlas som ett brottmål i civil domstol eller som ett ansvarsfall i hsan, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

På ena sidan stod riksåklagarens representant, överåklagare Nils Rekke. Han sa att sjuksköterskan passerade gränsen för straffbarhet när hon blandade till den för starka dosen. Hon hade gjort det trots att hon hade hög kompetens, att hon, enligt honom, i förväg hade fått tillräcklig information och att det krävdes extra aktsamhet med tanke på att det var ett litet barn och ett sådant potent läkemedel.

Nils Rekke ansåg vidare att det i det här sammanhanget inte spelar någon roll att systemet med hsan finns. Vården kan inte undantas från straffrättsligt ansvar, sa han bland annat. Därför bör hovrättens dom vållande till annans död och böter stå fast.

Sjuksköterskans försvarsadvokat Sture Larsson begärde att sjuksköterskan skulle frikännas, bland annat eftersom det inte var någon medveten oaktsamhet, att ordinationerna var oklara och att det fanns en rad brister i rutiner och organisation.

Sture Larsson tog också upp den orättvisa som det innebär att åklagare bedömer den här typen av händelser på olika sätt. Han gjorde det genom att peka på ett par liknande fall som inte har gått till domstol utan bara behandlats i hsan. Och han sa att om sjuksköterskan får en fällande dom är risken stor att många inom vården i framtiden inte vågar rapportera incidenter inför risken att bli åtalade.

Någon tid för när Högsta domstolens dom blir offentlig gavs inte. Men när domen har fallit kan du läsa om den på www.vardfacket.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida