Hedersbrott

Kenneth Johansson (red)Hedersmord. Tusen år av hederskulturer. 227 sidor Lagerbringbiblioteket 2005www.historiskamedia.seisbn 91-8944-239-3

3 mars 2006

År 1617 stämdes Peder Jönsson inför tinget i Allbo härad i Småland. Han hade lurat sig ner i grannhustruns säng under föregivande av att han var hennes man. Efter ett tag upptäckte hon att han inte var den han utgav sig för att vara, och körde honom på porten. Maken, som också hette Peder, anklagade sin granne för att ha »stulit hans hustrus ära ifrån henne«. Det var alltså mannen som uppträdde i rätten. Enligt den lag som gällde då (Kristoffers landslag) var hustrun det bästa ting bonden ägde. Den som lockar ifrån honom henne ska dömas till hängning. Om hustrun är med på saken ska hon – om bonden så önska – begravas levande. I debatten framhålls ofta att så kallade hedersbrott är främmande för en nordisk kultursyn. Så är det idag – men har det alltid varit det? Och om inte, varför har det i så fall ändrat sig? Det belyses i den här boken, som inte bara fördjupar sig i svensk historia på området utan också gör en utblick över andra länder.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida