Hedersledamot i SSF

6 mars 2000

Våren 1945 blev Elsa Brändström hedersledamot i svensk sjuksköterskeförening. I år firar SSF 90-årsjubileum på bildardagen den 14 mars med en stor konferens på Norra Latin i Stockholm. Socialstyrelsens generaldirektör Kerstin Wigzell inleder och historikern Agneta Emanuelsson Blanck talar om sjuksköterskan i ett historiskt perspektiv. Professorn Ingalill Rahm Hallberg talar om »Kliniskt arbete-kunskapsutveckling-forskning«, iva-sjuksköterskan Ann-Christin Ramsing berättar om »Sjuksköterskan möter våldet i samhället« och sjuksköterskestuderanden Johan Strömberg talar om »Sjuksköterskan som drivkraft i morgondagens vård-framtidsversioner« tillsammans med sjuksköterskan Anna Forsberg. Konferensen videosänds till sju orter i landet: Göteborg, Kalmar, Karlstad, Luleå/Boden, Lund/Malmö, Umeå och Östersund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida