Hektiska veckor för ambulansflyget

Många arbetade extra på sos Flygambulans för att möta det stora behovet av ambulansflygtransporter när skadade kom hem från Thailand.

7 februari 2005

Anestesisjuksköterskan Perjanne Axelsson hör till dem som mötte patienter på Arlanda flygplats för att åka med till respektive hemsjukhus. Trots att det var en så speciell händelse rådde god ordning på Arlanda.

– Många människor var på plats och mycket skulle ske samtidigt, men det fungerade väldigt smidigt. Patienterna lastades av i en hangar, identifierades av polis och en läkare bedömde deras vårdbehov.

Under flygresan handlade det om att tillgodose patientens behov av vård och att finnas till hands.

– En av de patienter jag flög med hade en aspirationspneumoni och behövde syrgas. Han var så tagen att han inte pratade så mycket. Men hustrun berättade vad som hade hänt och jag lyssnade.

– Det kändes som att det viktigaste var att finnas till. Alla är ju olika, en del vill prata och andra inte. Reaktionen på händelsen får de ju leva länge med.

Perjanne Axelsson och hans kolleger är vana vid att hämta människor som när de har varit långt hemifrån har råkat ut för olyckor och sjukdom, men Asienkatastrofen är en exceptionell händelse som inte går att jämföra med något annat.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida