Helautomatisk pump visar goda resultat

I Frankrike och USA görs försök med inopererade insulinpumpar och speciella sensorer som automatiskt känner av när det är dags att höja insulinnivån i kroppen.

Ännu har bara de första stapplande stegen tagits med den här tekniken.
? Men de värden som hittills presenterats har varit väldigt fina, säger Per Oskarsson, överläkare vid endokrinologiskt centrum för metabolism och endokrinologi på Huddinge sjukhus utanför Stockholm.

Per Oskarsson har själv experimenterat med inopererade insulinpumpar sedan 1993. I dagsläget ansvarar han för de tolv patienter i Sverige som har en pump inopererad.

Kan klotta igen
Här görs dock inga försök med inopererade avkännare som automatiskt kan läsa av blodsockernivåerna och styra tillförseln av insulin. Problemet med avkännarna är att de brukar klotta igen. Detta verkar man ha löst i Frankrike och USA genom att placera sensorn i närheten av hjärtat, där blodflödet är som störst. Totalt 13 patienter har hittills fått prova den nya tekniken. De har haft såväl sensor som pump inopererade i drygt ett år, utan att sensorn har klottat igen.

Under så gott som hela tiden har sensorn endast registrerat blodsockernivån medan tillförseln av insulin via pumpen har skett manuellt ? förutom under två dygn på sjukhus då automatiken helt fått styra.

Tar lång tid
? Den här typen av utveckling tar lång tid eftersom man måste vara ytterst försiktig och vara helt säker på att allting fungerar. Ketoacidos till följd av insulinbrist är ett dödligt tillstånd. Det omvända, att pumpen skulle börja ?skena? och helt plötsligt tömma ut allt insulin på en gång, får naturligtvis heller aldrig inträffa.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida